Planarkitekt

Du är med och utvecklar Linköpings framtid. Du upprättar planhandlingar, hanterar och driver planprocessen. Arbetet består till stor del av problemlösning och avvägning mellan olika intressen. I arbetet ingår omfattande kontakter med exploatörer, markägare, kommuninvånare, konsulter, myndigheter, politiker och tjänstemän inom andra avdelningar av kommunen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 januari 2017