Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Det är vi som ansvarar för att våra äldre och personer i behov av stöd får en god omsorg. Det gör vi genom att upphandla och följa upp den verksamhet som rör vård, omsorg och sociala stödinsatser.

Vår förvaltning består av Omsorgskontoret och Kvalitets- och utvärderingskontoret. Förvaltningen arbetar på uppdrag av Äldrenämnden och Omsorgsnämnden. I Linköping är det Leanlink som är den kommunala utföraren. Det finns också flera privata utförare.

Vi som arbetar här har gott om handlingsutrymme. Vi kan själva styra mycket över vårt eget arbete och vår arbetstid. Vårt arbete är meningsfullt och vi gör nytta i samhället eftersom vi jobbar för invånarna.

Exempel på roller inom Omsorgs- och äldreförvaltningen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 mars 2017