Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Feriejobb – information till företagare

Här kan du som företagare hjälpa ungdomar att ta steget in i arbetslivet. Genom att ta emot en feriearbetare tar du som företagare ditt sociala ansvar. Linköpings kommun står för försäkringar och lön till ungdomen.

Jobb- och kunskapstorget, har fått i uppdrag från Bildningsnämnden att ansvara för kommunens feriejobb för ungdomar.

Syfte med feriejobben

Syftet är att ungdomarna ska få en inblick på arbetslivet. Jobben riktar sig till ungdomar som av sociala eller medicinska skäl är i behov av ett feriejobb. Ungdomarna ska utföra enklare och tillfälliga arbetsuppgifter, arbetstiden är 6 tim/dag och arbetstiden ska vara förlagd under dagtid.

Ansvarsfördelning

  • Det är Linköpings kommun som är arbetsgivare och betalar ut lön till ungdomen samt står för försäkringen.
  • Jobb- och kunskapstorget kommer att informera ungdomarna om vilka anställnings- och lönevillkor som gäller.
  • Ni som företag ansvarar för att arbetsmiljölagen och de föreskrifterna som finns framtagna av arbetsmiljöverket följs

Kan ditt företag erbjuda en plats?

 Gör så här:

  1. Fylla i intresseanmälan
  2. Skicka intresseanmälan via mail eller post till Jobb- och kunskapstorget.

Hur fungerar det med kostnader och försäkringar?
Jobb- och kunskapstorget är arbetsgivare och betalar ut lön till ungdomen samt står för försäkringen. Lönen betalas ut månaden efter den 27. Försäkringen gäller till, under och från arbetsplatsen.

Vem ansvarar för närvarorapportering till Jobb- och kunskapstorget?
Det är ungdomen som ansvarar att närvarorapporten blir ifylld, signerad och godkänd av handledaren på arbetsplatsen, samt att den blir inskickad till oss på Jobb- och kunskapstorget.

Vem ansvarar för deltagarens arbetsmiljö?
Arbetsstället ansvarar för att arbetsmiljölagen och de föreskrifterna som finns framtagna av arbetsmiljöverket följs.

Vem ansvarar för ungdomen på arbetsstället?
På arbetsstället ansvarar en utvald handledare av er på företaget för handledning av ungdomen.

Vem ansvarar för uppföljning?
Jobb- och kunskapstorget ansvarar för uppföljningar.

Får ungdomen arbeta på kvällar och helger?
Dagtid gäller om inget annat är överenskommet med oss på Jobb- och kunskapstorget.

Hur kan en arbetsdag för ungdomen se ut?
De ska utföra enklare och tillfälliga arbetsuppgifter. Arbetstiden är 6 tim/dag Arbetstiden ska vara förlagd under dagtid. (Ej helgdagar, t.ex. lördag, söndag, midsommarafton eller OB-tid)

Har vi som företag/förening rätt att avbryta anställningen om det inte fungerar?
Ja, det finns möjlighet att avbryta. Men innan anställningen avbryts kontakta oss på Jobb- och kunskapstorget.

Varför ska vi ta emot sommarjobbare?
Allt fler företag och föreningar integrerar socialt åtagande i sin verksamhet. För företagen skapar det goda möjligheter till ökat förtroende hos investerare och kunder. Företag och föreningar som tar ett socialt åtagande ser både till affärs- och samhällsnytta. Det vinner vi alla på!

Jobb- och kunskapstorget, feriejobb

Skicka e-post till Jobb- och kunskapstorget, feriejobb

E-post: feriearbete@linkoping.se

Telefon: 013-20 55 00

Besöksadress: Nygatan 19 (se karta)

Postadress: Jobb- och kunskapstorget
581 81 Linköping

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter

Senast uppdaterad den 25 januari 2018