Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Idéslussen

För att öka Linköpings kommuns förmåga att ta tillvara på medarbetarnas kreativitet och samlade kompetens har en kommungemensam organisation och metod etablerats. Idéslussen är ett stöd i detta arbete och är till för att stötta medarbetare som vill utveckla och testa sina idéer.

Ide´slussen

 

Varför?

Vi står inför stora utmaningar och förändrade krav från vår omvärld och behöver ständigt utveckla verksamheten. Det är också viktigt att attrahera många nya medarbetare genom att vara en bra arbetsgivare.

Hur?

Vi ser varje medarbetare som en möjlig innovatör och varje idé som en möjlighet till förbättring. Vår innovationskultur ska inspirera till att tänka nytt och vara ett stöd för att ta de goda idéerna från idé till verklighet.

Målsättning

Målsättningen är att Idéslussen ska stödja den befintliga forsknings- och utvecklingsverksamhet som i dag bedrivs inom kommunens verksamheter, så att denna stärks ytterligare. Förhoppningen är att Idéslussen ska bidra till att samarbetet mellan förvaltningar/verksamheter ökar och därmed även kommunens förmåga att ta tillvara och realisera goda idéer från medarbetarna.

Medarbetare i Linköpings kommun ska uppleva att det är enkelt att få hjälp med att bedöma, utveckla och realisera sina idéer. På motsvarande sätt ska ledningarna uppleva att Idéslussen bidrar till att underlätta prioritering och genomförande av utvecklingsinsatser.

Kontakt

Gabriel Pousette, Idécoach
013-26 32 84

Jessica Svärdell, Idécoach
013-26 30 89

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 januari 2017