Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

SFI lärare till BirgittaskolanSista ansökningsdatum: 2016-07-31
Referensnummer: 107659

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Ola Nilsson rektor /ola.nilsson@linkoping.se, 013-20 77 26 el 0706-641482
Anne Jonsson, HR konsult/anne.jonsson@linkoping.se, 013-26 33 49/ 072-2486546

Ansök här!

Om arbetsplatsen

SFI verksamheten tillhör Birgittaskolans vuxenutbildning, som även bedriver vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasienivå, t ex Birgitta Vux med inriktning vård och omsorg. Inom enheten finns också Birgittaskolans gymnasium där programinriktningen är, vård- och omsorgs-, natur- och samhällsvetenskapsprogrammet, introduktionsprogrammet samt delar av Antagningsenheten för gymnasieskolan. All verksamhet är samlade i gemensamma lokaler som är belägna centralt i Linköping.

Organisatoriskt tillhör SFI verksamheten Utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun.

Arbetsbeskrivning

Birgittaskolans vuxenutbildning söker 1 SFI-lärare, svenska för invandrare, med inriktning mot SFI. Du kommer att ingå i ett arbetslag som ansvarar för måluppfyllelse, kvalité och utveckling av verksamheten. 

SFI- utbildningen ges i tre olika studievägar och på fyra nivåer. Vi erbjuder också alfabetisering och matematik på grundläggande nivå. Kurserna har löpande antagning och erbjuder fortsättning på högre nivå. Studierna kan ske på dag- eller kvällstid.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad SFI-lärare, utbildning i svenska som andra språk 30 hp och lärarexamen för grundskolan årskurs 1-7 eller 4-9 . Utbildning och/eller erfarenhet i läs- och skrivinlärning är  meriterande. Som nyexaminerad lärare, kommer du att få en längre inskolning genom den s.k. introduktionsperioden.

Vi söker dig som är en god pedagog, relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du har en god samarbetsförmåga och är kvalitetsmedveten. Kunskap och insikt om SFI-utbildningens uppdrag och mål. God datorvana. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Anställningarna är tillsvidare och en semesteranställning. Heltidsmåttet är 40 t/v Undervisning kan komma att förläggas under kvällstid.

Bifoga lärarlegitimation  till din ansökan. Är du nyexaminerad bifoga ett studieintyg på dina avslutade kurser (ej Ladok)

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 31 juli 2016