Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Administrativ assistentSista ansökningsdatum: 2017-03-27
Referensnummer: 139226

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Petra Hallqvist, enhetschef, 013-205643

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn och kontroll över de som är förmyndare eller har uppdrag som god man eller förvaltare. På överförmyndarenheten arbetar ett 15-tal personer som på nämndens uppdrag granskar ekonomiska redovisningar och att huvudmännens rättigheter och skyldigheter tas till vara. 

Verksamheten är helt lagreglerad och innebär myndighetsutövning främst utifrån bestämmelser i föräldrabalken. Utöver tillsyn ingår i verksamheten även rekrytering och utbildning samt att fastställa arvode och ersättning till gode män och förvaltare.

Arbetsbeskrivning

Som administrativ assistent vid överförmyndarenheten har du en viktig funktion internt och externt. Du möter de flesta som tar kontakt med enheten vid besök eller per telefon. Du ansvarar för posthantering och diarieföring i verksamhetssystemet Wärna samt kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem W3D3. Internt ansvarar du för underhåll och service gällande besöksrum, kontorsutrustning och förbrukningsmaterial inklusive beställningar, inköp och kontering av fakturor. 

Kvalifikationer

Din förmåga att ge ett gott bemötande är viktigt – du ska få besökaren att känna sig välkommen. Du har hög social kompetens och kan möta många olika människor. Du har ett positivt förhållningssätt, tycker om att arbeta i team men har framför allt förmåga att arbeta självständigt.  

Du har god förmåga att arbeta strukturerat, vara flexibel och noggrann. Du har datorvana med god systemförståelse och erfarenhet av att arbeta med administration, gärna kopplat till myndighetsutövning.

För tjänsten krävs minst gymnasiekompetens och tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 28 mars 2017