Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Arbetslagsledare till Tallboda förskolorSista ansökningsdatum: 2017-07-03
Referensnummer: 157779

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Malin Hellström, förskolechef, 013-26 36 31

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Beskrivning Förskolor Tallboda har 6 förskolor med c: 240 barnomsorgsplatser med närhet tillskog och grönområde. Tallboda är beläget c:a 5 km öster om Linköping och har goda cykel och bussförbindelser.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare ansvarar du för att läroplanens mål och intentioner förverkligas. Du har huvudansvaret för den pedagogiska utvecklingen och har tillsammans med arbetslaget ansvaret för att skapa trygga förutsättningar för barns lärande och utveckling. För att göra detta har du tillgång till egen lärplatta som ett pedagogiskt verktyg för att synliggöra förskolans kvalitet och barns utveckling och lärande.

Som arbetslagsledare ingår du i områdets ledningsgrupp som tillsammans med förste förskolläraren, bitr. förskolechef och förskolechef och tar ansvar för att driva den pedagogiska utvecklingen på förskolorna framåt. Du kommer att vara förskolans ansikte utåt och ha särskilt ansvar för föräldrakontakten och för dina kollegors utveckling.

Ledningsgruppen träffas 1 gång i veckan och detta uppdrag innebär 10% nedsättning i din ordinarie arbetstid

I området finns specialpedagogisk kompetens som är en god resurs och stöd till förskolornas systematiska kvalitetsarbete, samt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

I östra skolområdet som Tallboda tillhör har vi även tillgång till en kvalitetskoordinator.

Kvalifikationer

Våra förväntningar på dig är att

  • Du har förskollärarutbildning eller lärarutbildning med inriktning mot förskola
  • Du är med och skapar trygghet genom ett professionellt förhållningssätt
  • Du har en positiv inställning till ditt arbete och ett stort intresse för att utveckla nya arbetsmetoder.
  • Du är engagerad och lyhörd mot både barn och vuxna
  • Du har stort barnfokus
  • Du ser vikten av att skapa pedagogiska lärmiljöer som är utvecklande och stimulerande för barnen och deras utveckling
  • Du är med och utvecklar ett gott samarbete med vårdnadshavare, andra pedagoger och förskolor i området
  • Ditt systematiska kvalitetsarbete genomsyrar ditt arbetssätt
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 3 juli 2017