Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

ArbetsmarknadskonsulentSista ansökningsdatum: 2016-08-07
Referensnummer: 108366

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Nina Arwskog, Tf verksamhetschef from 160901, 013-294602
Karin Lindgren, Enhetschef, 013-262677

Ansök här!

Om arbetsplatsen
Jobb- och kunskapstorget är Linköpings kommuns samlade organisation för arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning och antagning till vuxenutbildning i Linköping.

Jobb- och kunskapstorgets uppdrag är att utveckla, samordna och effektivisera vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatserna och därigenom öka andelen personer i egenförsörjning. Verksamheten har höga krav på måluppfyllelse, omvärldsorientering samt flexibla och lösningsfokuserade åtgärder utifrån individens förutsättningar.

Viktiga samarbetspartners i genomförandet av uppdraget är arbetsförmedlingen, socialkontoret, försäkringskassan, utförarna av vuxenutbildning, kommunens egna verksamheter, kommunala bolagen, andra kommuner, den idéburna sektorn och näringslivet.

Enheten har cirka 50 medarbetare anställda. Verksamheten leds av Jobb- och kunskapstorgets enhetschef, verksamhetschef och rektor.

Arbetsbeskrivning
Jobb- och kunskapstorget har ett brett fokus och därför behov av olika kompetenser. Enheten söker medarbetare som ska arbeta med:

  • att arbeta med individer på individ och gruppnivå. Du har till uppgift att motivera till ansvar och utveckling och att bidra till nya lösningar och stärkandet av individens självkänsla. I uppdraget ingår också att följa upp de insatser som genomförs.
  • att etablera och utveckla samverkan med näringsliv, branschorganisationer och idéburen sektor för att utarbeta strategier för social delaktighet. Fokus ligger på att skapa goda förutsättningar för socialt åtagande där alla blir vinnare.
  • studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildning.

På enheten arbetar alla tillsammans med uppsökande verksamhet för att nå enhetens målgrupper.

Du kommer också att medverka i olika arbetsgrupper både internt och externt för att utveckla verksamheten.

Kvalifikationer

Du bör ha högskoleutbildning med samhällsvetenskaplig/beteendevetenskaplig inriktning, högskoleutbildning som studie- och yrkesvägledare eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms som relevant för uppdraget.

Jobb- och kunskapstorget söker dig som har god kännedom om hur studie- och arbetslivet fungerar i olika branscher. Du behöver vara strategisk och se på sakers långsiktiga betydelse.

Du ska ha ett intresse för att vidareutveckla arbetsmetoder tillsammans med kollegor och ledning. Det är av stor vikt att du är innovativ och förändringsorienterad.

Du ska ha förmåga att etablera och bibehålla nätverk. Uppdraget ställer stora krav på din förmåga att arbeta självständigt och du ska även kunna samarbeta med andra. Du är självgående, flexibel och ser situationer ur ett helhetsperspektiv. Du behöver vara uthållig, ta ansvar för ditt uppdrag och driva processer vidare. Har du arbetat i eller drivit projekt är det meriterande.

Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga och tycker om att föra fram budskap inför både små och stora grupper. Uppdraget förutsätter en hög grad av mångfaldsmedvetenhet.

Flera tjänster kommer att tillsättas på enheten. Anställningsformen är för viss tid.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 7 augusti 2016