Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Arbetsmarknadskonsulenter till Jobb- och kunskapstorgetSista ansökningsdatum: 2017-03-05
Referensnummer: 135972

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Nina Arwskog, Tf enhetschef, 013-29 46 02

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Linköping ska utvecklas till en socialt sammanhållen stad.

Insatser för att få fler människor i jobb och utbildning och inkluderade i det omgivande samhället är avgörande för att skapa en sammanhållen stad.

Uppdraget för Jobb- och kunskapstorget är att stärka och underlätta kommunens invånares möjlighet att skapa, utveckla och bibehålla sin förmåga att bidra på arbetsmarknaden genom utbildning och/eller arbetsmarknadsinsatser. Jobb- och kunskapstorget erbjuder motiverande aktiviteter och/eller studier som syftar till medborgarens utveckling mot egen försörjning. Verksamheten har höga krav på måluppfyllelse, omvärldsorientering samt flexibla och lösningsfokuserade åtgärder utifrån individens förutsättningar.

Viktiga samarbetspartners i genomförandet av uppdraget är arbetsförmedlingen, socialkontoret, försäkringskassan, utförarna av vuxenutbildning, kommunens egna verksamheter, kommunala bolagen, andra kommuner, den idéburna sektorn och näringslivet.

Enheten har cirka 50 medarbetare anställda. Verksamheten leds av Jobb- och kunskapstorgets enhetschef, biträdande enhetschef och rektor för upphandlad vuxenutbildning.

Arbetsbeskrivning

Alla medarbetare på Jobb- och kunskapstorget har ett spännande utvecklings- och förändringsarbete framför sig då enheten har fått ett nytt uppdrag och ny organisation. Jobb- och kunskapstorget har ett brett fokus och därför behov av olika kompetenser. Enheten söker fyra arbetsmarknadskonsulenter som ska arbeta med:

  • enhetens målgrupper på individ och gruppnivå. Du har till uppgift att motivera till ansvar och utveckling och att bidra till nya lösningar och stärkandet av individens självkänsla. I uppdraget ingår också att följa upp de insatser som genomförs.

I ett inledningsskede kommer fokus i arbetet att vara matchningsprocessen mot praktik och arbetsträning. Det innebär att:

  • att etablera och utveckla samverkan med näringsliv, branschorganisationer och idéburen sektor för att utarbeta strategier för social delaktighet. Fokus ligger på att skapa goda förutsättningar för socialt åtagande där alla blir vinnare.
  • söka språkpraktikplatser/arbetsträningsplatser/praktikplatser/ sommarjobbsplatser och matcha enhetens deltagare mot dessa platser.

Uppdraget ställer stora krav på medarbetarens självständighet, helhetsperspektiv och intresse för att vidareutveckla arbetsmetoder tillsammans med kollegor och ledning.

Kvalifikationer

Du bör ha högskoleutbildning med samhällsvetenskaplig/beteendevetenskaplig inriktning, högskoleutbildning som studie- och yrkesvägledare eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms som relevant för uppdraget.

Jobb- och kunskapstorget söker dig som har god kännedom om hur studie- och arbetslivet fungerar i olika branscher. Du behöver vara strategisk och se på sakers långsiktiga betydelse. Du har ett intresse för att vidareutveckla arbetsmetoder tillsammans med kollegor och ledning. Du behöver trivas i en organisation där förändring är det enda konstanta. Du har förmåga att etablera och bibehålla nätverk. Uppdraget ställer stora krav på din förmåga att vara självgående men även din förmåga att samarbeta med andra. Du är uthållig, tar ansvar för ditt uppdrag och driver processer vidare.

Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga och tycker om att föra fram budskap inför både små och stora grupper. Uppdraget förutsätter en hög grad av mångfaldsmedvetenhet.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 5 mars 2017