Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Arbetsterapeut till daglig verksamhetSista ansökningsdatum: 2016-07-01
Referensnummer: 105895

Anställningsform: Visstidsanställning 3-6 månader

Kontaktperson:
Marie Gren, 013-207217

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Daglig verksamhet är till för vuxna personer som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS eller SOL.

Arbetsbeskrivning

Arbetsteraputerna inom daglig verksamhet arbetar tillsammans med övriga medarbetare för att skapa en meningsfull sysselsättning för arbetstagarna. Detta innebär att arbeta för att uppnå verksamhetsspecifika mål, delta i verksamhetutveckling och arbeta enligt vetenskapligt beprövande metoder.

I denna tjänst ingår arbete med arbetstagare med utvecklingsstörning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Arbetstagarna kräver stöd och struktur vilket är en av arbetsterapeutens huvudsakliga uppdrag i verksamheten att tillgodose. Att utveckla arbetstagarnas självständighet i verksamheten och i vardagen är andra viktiga uppdrag.

Arbetsteraputen ska kunna handleda arbetstagarna att så självständigt som möjligt utföra arbetsuppgifterna som ingår i verksamheten.

Vi eftersträvar att erbjuda individuellt anpassad, meningsfull verksamhet för varje arbetstagare.

Kvalifikationer

Utbildad arbetsterapeut med erfarenhet av arbete med personer inom autismspektrum då målgruppen är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och /eller personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar enligt pedagogiskt arbetssätt anpassat till personer inom autismspektrumdiagnoser. Detta innebär att du bör ha erfarenhet av att arbeta med struktur, schema och tidsstöd i vardagen.

Vi söker en person med stort ansvarstagande, god samordnings- och samarbetsförmåga. Du bör vara stresstålig. Arbetet ställer höga krav på självständighet, fatta egna beslut, god organisationsförmåga och att vara serviceinriktad. Du arbetar enligt ett individuellt synsätt.

I arbetet ingår att vara flexibel i både tanke och handling.

Utbildning i supported employment och pedagogiskt arbetssätt för personer inom autismspektrum är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2000 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 1 juli 2016