Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Arbetsterapeut till IVAS/Projektet Mera KollSista ansökningsdatum: 2016-10-16
Referensnummer: 115762

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Emma Trofast, projektledare Mera Koll, 013-263419 eller 070 54 21 213
Sehaveta Kaniza, rektor IVAS, 013- 20 77 79

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Birgittaskolans gymnasium tillhör enheten Birgittaskolans gymnasium och vuxenutbildning. Birgittaskolan bedriver vuxenutbildning både på grundläggande och gymnasienivå och SFI-utbildning samt en mot inriktning mot vård och omsorg. Våra lokaler ligger i Kunskapsgallerian Linné.

På IVAS läser eleverna naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och två introduktionsprogram: preparandutbildning och individuellt alternativ. Eleverna arbetar i små klasser med individbaserad undervisning, för att kunna lyckas i såväl studier som med den personliga utvecklingen.

IVAS/Birgittaskolan söker en arbetsterapeut till projektet Mera Koll

IVAS är en enhet på Birgittaskolan, som riktar sig till elever med Aspergers syndrom, Högfungerande Autism eller motsvarande diagnos inom Autismspektrumtillstånd. Våra ca 90 elever läser naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, yrkesförberedande program eller individuellt alternativ. Vi arbetar i små klasser med individbaserad undervisning, för att kunna hjälpa våra elever i såväl studier som med den personliga utvecklingen. Vi lägger stor vikt vid individbaserat bemötande och vi samarbetar nära föräldrar och vårdnadshavare.

Under läsåret 2016/16 startades ett projekt, Mera Koll och tanken är att projektets arbetsmetod ska implementeras efter projektets avslut, sommaren 2017. Projektet finansieras från samordningsförbundet Centrala Östergötland. Målet för projekt Mera Koll är att via samverkan öka förutsättningarna för gymnasieelever på IVAS att delta och närvara i skolan, samt att efter gymnasiet ha en planering inför framtiden, där eleven, efter sin förmåga, finns i ett socialt sammanhang och blir en del av samhället. Det sker genom att implementera en samverkansmodell som innebär att genomföra funktionsbedömningar, framtidsmässa, övergripande samtal och framtidssamtal.

Arbetsterapeuten ingår i en projektgrupp som består av en projektledare/pedagog, en skolpsykolog och en kurator. Projektanställningen avslutas 2016-06-21 men anställningen kan eventuellt förlängas beroende på finansieringsfrågan. 

Arbetsbeskrivning

Funktionsbedömningar erbjuds samtliga elever i åk 4 och genomförs av arbetsterapeuten med syftet att öka elevens insikt om sina styrkor/begränsningar. Bedömningen tillsammans med erfarenheterna från skolgången och elevens önskemål är förutsättningar för att göra en bra planering inför vuxenlivet gällande sysselsättning, ekonomi, hälsa och boende. Du kommer inom projektet att samverka med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen, Jobb och kunskapstorget och Region Östergötland.

Kvalifikationer

Vi söker en legitimerad arbetsterapeut som har goda kunskaper om AST. Du ska kunna genomföra funktionsbedömningar för att öka insikten hos eleven samt sammanställa funktionsbedömningen till ett dokument som kan användas av eleven i kontakten med andra verksamheter.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att genomföra

funktionsbedömning/aktivitetsförmågebedömning via AMPS, AWP/AWC eller liknande. Ha goda kunskaper om verksamheter som möter ungdomar med AST och har helhetssyn för att kunna ge kompetent vägledning vid övergången till livet efter skolslut.

Vi söker dig som vill arbeta i projekt och tycker att det är roligt att samverka med verksamheter utanför skolan. Du är intresserad av och nyfiken på att arbeta med elever i behov av stöd. Du har tålamod, är flexibel och jobbar bra i lag och kan jobba målinriktad med långt tidsperspektiv. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Till din ansökan, bifoga din legitimation och examensbevis. Har du inte legitimation ska examensbeviset bifogas.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 16 oktober 2016