Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Arbetsterapeut till konsultativt stödteam



Sista ansökningsdatum: 2016-09-30
Referensnummer: 112976

Anställningsform: Visstidsanställning 3-6 månader

Kontaktperson:
Maria Esbjörnsson, 013-294838

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Konsultativt stöd är ett team bestående av olika professioner som arbetar proaktivt med utbildning och handledning till skolorna, både kommunala och fristående verksamheter.

Arbetsbeskrivning

Ditt uppdrag som arbetsterapeut i Konsultativt stöd innebär att tillsammans med kollegor i konsultativt stöd och elevhälsoteam på skolan arbeta i ett specifikt uppdrag.  Du för dialog, observerar, analyserar och kommer med förslag till lämpliga åtgärder i skolmiljön och i skolans vardagliga aktiviteter. Arbetet innebär handledning och konsultation för skolpersonal, såsom pedagoger och resurspersoner, med målsättningen ökad aktivitet, delaktighet och därigenom ökad måluppfyllelse för eleven.

Du ger utifrån dina kunskaper som arbetsterapeut förslag på lämpliga interventioner såsom kognitivt stöd, teknikstöd, kompenserande hjälpmedel och anpassningar i skolmiljön inom ramen för elevens skolvardag. 

Du arbetar på individ, grupp och organisationsnivå, både självständigt och i tvärprofessionellt team.  

Kvalifikationer

Legitimerad arbetsterapeut med erfarenhet av arbete med barn- och ungdom.

Goda kunskaper om barns utveckling och hur fysisk- och kognitiv funktionsnedsättning påverkar vardagens aktiviteter i skolmiljö. God kännedom om skolans styrdokument. Kunskap och erfarenhet av handledande arbetssätt.

God förmåga att samverka tvärprofessionellt, samt god initiativförmåga.

Du har erfarenhet av att arbeta både självständigt och i team.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 30 september 2016