Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arbetsterapeut till Leanlink


Kontaktperson:
Ingrid Gidlund - Verksamhetschef, 013-26 34 47
Fackliga representanter:
Laila Öberg - Facklig repr FSA, 013-20 77 91

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Leanlinks Hälso- och sjukvårdsorganisation har avtal med Äldrenämnden avseende rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel till personer i både särskilt och ordinärt boende i Linköpings kommun.

Vi söker nu en arbetsterapeut 100% till särskilt boende, med tillträde omgående och ca 6 månader framåt.

Arbetsbeskrivning

Arbetet är självständigt och innebär samverkan med många olika aktörer, vilket ställer höga krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Vi arbetar i team med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor.

Som arbetsterapeut i särskilt boende utför du arbetsterapeutiska insatser med hjälpmedelsförskrivning oavsett utförare. Hos Linköpings kommunala utförare Leanlink handleder du omvårdnadspersonal i vardagsrehabilitering. Du har ansvar för flera vårdboenden/servicehus.

Kvalifikationer

Förskrivning av personliga hjälpmedel. Arbete med omvårdnadspersonal, vilket kräver goda pedagogiska och kommunikativa egenskaper. Kunskaper i förflyttningsteknik.

Vi vill att Du:

  • Är legitimerad arbetsterapeut
  • Har körkort
  • Har goda kunskaper i svenska språket, både skriftligt och muntligt

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Intervjuer kommer att ske löpande.

Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2000 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 4 oktober 2016