Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Aspiranter till SocialförvaltningenSista ansökningsdatum: 2016-11-25
Referensnummer: 120292

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Emelie Kihlgren, HR-konsult, 013- 20 69 76

Ansök här!

Vill du göra skillnad?

Hos oss kan du göra en samhällsinsats. Du möter tuffa utmaningar, utvecklas yrkesmässigt och som person. Du har genom dina studier förvärvat teoretiska och personliga färdigheter för att möta dessa utmaningar och nu ger vi dig möjlighet att tillämpa dina kunskaper i praktiken och testa oss som arbetsgivare.

Kombinera studier med socialt arbete

Som aspirant hos oss garanterar vi dig minst 10 timmars arbete per månad. Du får på så vis möjlighet att växa in i socialsekreterarrollen och en fördjupad inblick i socialt arbete. Du får en personlig mentor som ger dig handledning när du är hos oss. Tillsammans upprättar vi en plan för din tid här som utgår från dina förutsättningar och inte hindrar dig i dina studier.

Vi ser gärna att du arbetar hos oss i sommar och aspiranttjänsten ger goda fortsatta möjligheter till anställning i kommunen efter avlagd socionomexamen.

Vi söker dig!

Vi kommer att anställa 6 studenter som börjar på termin sex på socionomprogrammet i januari 2017. Du ska ha godkända betyg i social- och förvaltningsrätt samt utredning, handläggning och dokumentation i socialt arbete. Har du erfarenhet från myndighetsutövning och dokumentation är det meriterande. Anställningen pågår under två terminer, termin sex och sju på socionomprogrammet. Arbetet ställer bland annat krav på personlig mognad och förmåga att arbeta strukturerat.

Vår verksamhet

Socialförvaltningen är en myndighetsförvaltning med ca 390 medarbetare. Verksamheten består av tre verksamhetsområden, avdelningen för försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Verksamheten fokuserar huvudsakligen på barn/ungdomar och deras föräldrar, vuxna i behov av insatser på grund av åldrande, funktionsnedsättning, psykosocial problematik samt individer i behov av försörjningsinsatser.

Våra socialsekreterare arbetar med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen. En socialsekreterare som arbetar inom avdelningen för försörjningsinsatser upprättar individuella handlingsplaner i samverkan med den sökande, lämnar stöd, vägledning och arbetar utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Inom avdelningen för äldre och funktionshindrade är uppdraget att informera, utreda, bedöma och besluta om behov av insatser och ansvara för att beslutet verkställs genom att göra en beställning till utförare. Avdelningen för individ och familjeomsorg arbetar med att utreda ansökningar och anmälningar rörande barn, ungdomar och vuxna samt uppföljning av insatser enligt SoL, LVU samt LVM.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 25 november 2016