Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Avdelningchef GIS och landskapsinformationSista ansökningsdatum: 2017-06-28
Referensnummer: 152470

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
HR-Konsult: Erik Svahn, 013-294292
Kontorschef: Maryam Zeitooni-Dicker, 013-206368

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Kommunlantmäteriet ansvarar för lantmäteriverksamheten i Linköpings kommun och består av de två avdelningarna Lantmäterimyndigheten samt GIS och landskapsinformation. De två avdelningarna leds av var sin avdelningschef som är underställd en kontorschef. På GIS och landskapsinformation arbetar 16 medarbetare som GIS-ingenjörer, mätningsingenjörer och kartingenjörer.

Arbetsbeskrivning

Som chef för GIS och landskapsinformation ansvarar du för kommunens GIS-, kart- och mätningsverksamhet. Du har fullt verksamhets-, personal- och ekonomiansvar och ingår i Kommunlantmäteriets ledningsgrupp. Din viktigaste uppgift är att leda och strategiskt utveckla avdelningens verksamhet samt att marknadsföra våra tjänster. I uppdraget ingår också att vara initiativtagare och medverka till att berika samverkansprojekt med andra kommuner och organisationer. En bra förutsättning är att du har ett väl uppbyggt nätverk.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en högskoleingenjörsexamen inom lantmäteriområdet eller annan, av arbetsgivaren bedömd, likvärdig utbildning. Du har kännedom om och erfarenhet från verksamhetsområdet och gärna från kommunal verksamhet. Det är meriterande med ledarerfarenhet.

Vi vill att du har goda ledaregenskaper och har förmågan att se och ta tillvara olikheter. Du har förmågan att skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten och i gruppen och tillför energi till dina medarbetare. Du har god samarbetsförmåga och kan relatera till andra människor på ett för situationen anpassat sätt. Du ska vara målinriktad och strukturerad med god förmåga att prioritera och organisera arbetet.

Vi vill framförallt att du står för våra kärnvärden Modiga, Mänskliga och Mångfasetterade.

Vi avböjer all kontakt med försäljare av platsannonser/konsulter.

Vi tillämpar löpande urval och intervjuer.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 28 juni 2017