Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Barnskötare förskolan LuftvärnsgatanSista ansökningsdatum: 2016-08-07
Referensnummer: 108871

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Inger Collin, 013-207991

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Förskolan Luftvärnsgatan ligger i stadsdelen Berga och gränsar till det nya bostadsområdet Södra Ekkällan. Förskolan ligger i Östra skolområdet i Linköpings kommun. 

Förskolan har härliga omgivningar med närhet till skog och grönområden. Det finns goda bussförbindelser in till centrala Linköping.

Vi har en förskola med många olika kulturer som berikar vår verksamhet. Vi samarbetar med två andra förskolor i området med anställda brobyggare, flerspråkig personal samt specialpedagog som är ett stöd i det pedagogiska arbetet.

Inför hösten genomför vi förändringar i vår organisation för att underlätta utvecklingen av barnens lärande. Vilket bl.a. innebär att all pedagogisk personal är med i lärandegrupp, varje arbetslag har en timmes reflektion/vecka, varje arbetslag har 2 kvalitets- och utvecklingsdagar utöver studiedagarna. Planeringstid och reflektionstid är något som är viktigt då det kollegiala lärandet möjliggör utveckling av både verksamheten och sitt eget lärande.

Arbetsuppgifter

Som barnskötare får du arbeta med kunniga och engagerade pedagoger. Du deltar i alla olika arbetsuppgifter på förskolan.

Förhållningssätt, glädje och fokus på uppdraget i förskolans läroplan är några av de arbetsuppgifter som är viktiga. För att förskolan ska upplevas positiv av alla är föräldrasamverkan också av stor betydelse.

Kvalifikationer

Barnskötarutbildning eller likvärdigt

Vi söker dig som:

  • har goda pedagogiska kunskaper och är väl förtrogen med förskolans läroplan och styrdokument och tillämpar dessa i den dagliga verksamheten
  • har positiv inställning till att utveckla och prova nya arbetsmetoder
  • gärna delar med dig av kunskaper och erfarenheter till kollegor
  • har god insikt i värdegrundsarbete och har ett gott förhållningssätt
  • är lyhörd och har förmåga att se till varje barns individuella behov och förutsättningar
  • har god samarbetsförmåga

Vi vill att du är positiv, glad, lösningsfokuserad och har god förmåga att se möjligheter i arbetet.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 7 augusti 2016