Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Barnskötare i fritidshem på Ljungsbro skolaSista ansökningsdatum: 2017-05-30
Referensnummer: 150646

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Emma Lund, 013-262719

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Ljungsbro skola är en F-9-skola med cirka 550 elever. Skolan ligger en dryg mil utanför Linköpings centrum med goda bussförbindelser. Den ligger i ett naturskönt område med tillgång till Göta Kanal, simhall och sporthall.

På skolan finns ett väl fungerande elevhälsoteam med kurator, psykolog, skolsköterska med flera. Vi har ett modernt fokusbibliotek med en bibliotekarie på heltid som samarbetar med lärarna.

Vi har en röd tråd i verksamheten från F-9 (F-3, 4-6, 7-9, fritidshem och fritidsgård). Fritidshemmet består av tre avdelningar samt öppen fritidsverksamhet och håller öppet från 6.00-18.00.

Arbetsbeskrivning

Du kommer huvudsakligen arbeta i fritidshem och till viss del som klassresurs i år F-6.

Tillsammans med annan pedagogisk personal kommer du planera och genomföra aktiviteter där elevens utveckling och lärande står i centrum.

Vi arbetar inkluderande på såväl individ- som på gruppnivå, och har stort fokus på att skapa en trygg plats där alla känner tillit och tro på sin förmåga.

Kvalifikationer

Vi vill att du:

  • genom ett medvetet förhållningssätt skapar trygghet, förtroende och goda relationer
  • är ansvarstagande och har förmåga att entusiasmera och engagera både elever och kollegor
  • har god samarbetsförmåga och kommunicerar utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv i varje möte med kollegor, barn och föräldrar
  • är lyhörd och har förmågan att anpassa förhållningssätt och verksamhet utifrån barnens behov
  • vågar prova och utveckla andra arbetsmetoder och gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor
  • har ett driv och en vilja att bidra till en ökad kvalitet och ökat lärande i fritidshemmet.
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 30 maj 2017