Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Barnskötare med medicinsk erfarenhet samt en med uppdrag i mottagningskökSista ansökningsdatum: 2016-12-30
Referensnummer: 126958

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Maria Trangius Griph, 013-205905

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Positiva, engagerade barnskötare sökes till Hjulsbro förskolor – Askhagsvägens och Bokhagsvägens förskola.

 • Vi söker dig barnskötare som har medicinsk kunskap för att möta behov som finns.
 • Vi behöver också dig , som kan tänka sig att ha ett delat uppdrag, att ansvara för förskolans mottagningskök, på del av tjänst.
 • Vi behöver också dig barnskötare ,när vi nu kommer att fortsätta fokusera på arbetet i mindre barngrupper.

 Förskolorna i området ligger i framkant vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet. Vi är stolta över att vårt kvalitetsarbete även har resulterat i en bok; Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Med barns lärande i fokus.

Området är digitaliserat, både vad gäller kommunikationen med föräldrar och dokumentation av verksamhet och barn. I området finns även tillgång till gemensamma stödresurser inom bland annat specialpedagogik, kvalitetsarbete och flerspråkighet. Vi har också förmånen att ha en anställd förste förskollärare som stöd i kvalitetsarbetet.

Vi vill skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom förmånliga anställningsvillkor som utökad partiell föräldraledighet och generös friskvårdsersättning. Vi erbjuder även regelbunden fortbildning och kompetensutveckling. Alla pedagoger erbjuds utbildning i ICDP - Vägledande samspel.

Arbetsbeskrivning

Som barnskötare förväntas du att; 

 • vara delaktig i arbetet med våra mål- och utvecklingsplaner i linje med den årsplan som ligger till grund för systematiken i vårt kvalitetsarbete
 • aktivt främja barnens maximala lärande för att få bli sitt bästa jag
 • läroplanens mål och intentioner förverkligas

Kvalifikationer

Vi söker dig med barnskötarutbildning, som: 

 • är engagerad och sätter barnens utveckling i fokus
 • vågar prova och utveckla arbetsmetoder samt sprider kunskaper och erfarenheter till kollegor
 • har en god grundkunskap inom IKT
 • har en god samarbetsförmåga med vårdnadshavare, barn och kollegor
 • är positiv och ser möjligheter i ditt arbete på förskolan

Vill du bli en i vår gemenskap och bidra med dina kunskaper, erfarenheter och personlighet? Tveka då inte att skicka in din ansökan!

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 30 december 2016