Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Barnskötare pool till förskolan Skäggetorp C 30ASista ansökningsdatum: 2017-04-06
Referensnummer: 142617

Anställningsform: Visstidsanställning kortare än 3 månader

Kontaktperson:
Linda Östergaard Hansen, förskoelchef, 013-29 48 21

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Skäggetorp är ett mångkulturellt område och förskolorna i området fokuserar särskilt på arbetet med barns språkutveckling.

I Skäggetorp satsar vi mycket på personals kompetensutveckling och ett kollegialt lärande.

I Skäggetorp har vi ett ambulerande team som regelbundet löser av arbetslag och detta möjliggör för arbetslagen att reflektera, analysera, planera och dokumentera tillsammans på dagtid.

Områdets specialpedagog är en god resurs i arbetet med att stödja pedagoger och barn. 

I området finns även flerspråkiga "brobyggare" som ett stöd mellan familjen och förskolan.

Arbetsbeskrivning

Vår vision: "En förskola för alla där människor och kunskap växer".

Som pool på förskolan Skäggetorp Centrum 30A ska du ersätta förskolans ordinarie pedagoger vid frånvaro. Du ska tillsammans med arbetslagen på förskolan vara delaktig i planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan.

Kvalifikationer

Barnskötarutbildning eller erfarenhet av arbete i förskola.

Du har även:

  • förmåga att se barnet och ta hänsyn till dess individuella förutsättningar. Du besitter även förmågan att entusiasmera och engagera barn till en lustfylld och kreativ vistelse på förskolan.
  • god samarbetsförmåga. Kan och vill arbeta engagerat tillsammans med kollegor, vårdnadshavare och olika stödresurser.
  • förmåga att skapa trygghet, samt lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. 
  • förmåga att se relationer i sitt rätta perspektiv och att skilja på det personliga och det professionella.

Du värdesätter, och har insikt om, föräldrars betydelse för att uppnå en verksamhet som håller hög kvalité.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 6 april 2017