Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Barnskötare till EkholmenSista ansökningsdatum: 2016-08-31
Referensnummer: 106061

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Kristina Ekman, 013-208430

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vi finns i södra delen av Linköping, belägna i Ekholmen

Enheten består av fyra förskolor: Bronsåldersgatan 50, Grindstugevägen 2, Stenhagsvägen 7 och Ekholmsvägen 115. Vi söker nu barnskötare till Grindstugevägens förskola.

Att arbeta hos oss innebär att vara del i ett gäng som är stolta över sitt uppdrag. Vi är öppna för förändringar och utvecklar verksamheten med bl.a. pedagogisk dokumentation som verktyg. Under 2016 fortsätter vi att utveckla ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. Vårt gemensamma tema är "Barnen skapar sin utevistelse och utemiljö". Detta övergripande tema utmynnar i olika projekt med fokus på naturvetenskap och teknik.

Vi utvecklar arbetet genom reflektion med barnen och med kollegor. Vi har reflektionstid dagtid både individuellt lan. Till stöd finns även en egen specialpedagog och utbildade pedagogistor. Det finns även en anställd ateljerista.

Vi genomför kontinuerligt utbildning inom pedagogisk dokumentation och ett utforskande arbetssätt, i samarbete med Reggio Emilia-institutet i Stockholm. Blästad förskolor har också ett internationellt samarbete med Emilia Romagna i Italien.

Arbetsbeskrivning

Som barnskötare arbetar du tillsammans med dina kollegor i det pedagogiska arbetet. Du arbetar för en trygg och säker miljö som lockar och utmanar barnen till lek, aktivitet och lärande. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor.

Kvalifikationer

Du är utbildad barnskötare eller är erfaren i yrket. Det är meriterande om du är väl förtrogen med förskolans läroplan och styrdokument.

Vi vill att du är en ansvarstagande person som skapar trygghet och har ett situationsanpassat förhållningssätt. Lyhördhet med förmåga att samarbeta och bemöta barn, föräldrar och kollegor på ett positivt sätt är andra delar som värdesätts. Vi tror du ser på uppdraget med lust och engagemang!

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 31 augusti 2016