Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Barnskötare till förskolor InnerstadenSista ansökningsdatum: 2016-09-06
Referensnummer: 107492

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Anita Borg, 013-26 26 50

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Till området förskolor Innerstaden hör sex förskolor fördelat på två förskolechefer i stadsdelarna Innerstaden, Hejdegården och Tannefors. Området är berikat av många olika kulturer och ligger centralt belägna med rika möjligheter och närhet ex till Stångån, grönområden och bibliotek. Vår verksamhetssyn är Nyfikna, kreativa och kompetenta barn och pedagoger.

Vi söker nu barnskötare till flera förskolor på heltid alternativt deltid.

Förskolan Kungsgatan 15 ligger centralt beläget och är organiserad med en avdelning för barn 1-5 år. Förskolan har en kapacitet på 26 platser. Arbetslaget består av 5 medarbetare på hel och deltid. I tjänsten arbetar du i ett 1-5 årsperspektiv i den dagliga verksamheten med inriktning mot en mindre åldershomogen barngrupp.

Förskolan Ådalagatan 2b ligger intill Stångån och är organiserad i två avdelningar för de yngre barnen respektive äldre barnen. Förskolan har en platskapacitet på ca 42 platser. Arbetslaget består av 7 medarbetare på hel och deltid. I nuläget finns tjänster på båda avdelningarna och med stora möjligheter att påverka utvecklingen i verksamheten på förskolan.

Förskolan Linné, Klostergatan 64 ligger i anslutning till Trädgårdsföreningen och är organiserad i tre avdelningar, för de yngre barnen respektive äldre barnen. Förskolan har en platskapacitet på ca 48 platser. Arbetslaget består av 9 medarbetare på hel och deltid. I nuläget ligger tjänsten på heltid mot de äldre barnen.

Arbetsbeskrivning

Du kommer tillsammans med arbetslaget vara en aktiv del i att utveckla förskolans pedagogiska kvalitét och miljö utifrån Lpfö 98/10.

Det pedagogiska arbetet i barngruppen sker genom ett professionellt, tryggt förhållningssätt i nära samspel med barnen.

Förskolornas övergripande pedagogiska arbete drivs av en ledningsgrupp med arbetslagsledare och förskolechefer vars arbete är att skapa likvärdighet kring det systematiska kvalitetsarbetet.

Förskolor Innerstaden arbetar med få utvecklingsmål under en längre tid, arbetet med barnen sker i projektform. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg i arbetet med kollegor och barn. Syftet är att synliggöra förskolans kvalitet och barns förändrade kunnande/utveckling och lärande.

Vårt nystartade utvecklingsområde är teknik där målet är att utveckla verksamheten och barnens förmågor att urskilja teknik och utforska hur enkel teknik fungerar i vardagen. En fortbildningsplan finns för detta arbete för hela arbetslaget.

Vi erbjuder dig

 • gemensam reflektionstid i arbetslagen
 • en egen lärplatta
 • kompetensutveckling kopplat till våra utvecklingsområden
 • 4 studiedagar/år
 • specialpedagogisk kompetens som stöd till förskolornas arbete med barn med behov av särskilt stöd
 • hälsoförmån 2500kr/år 

Kvalifikationer

Vi söker dig med barnskötarutbildning eller likvärdigt där du

 • ger barnen stöd och utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper och en vilja att lära
 • genom ett entusiasmerat förhållningssätt tar tillvara barnens nyfikenhet, kreativitet och kompetens
 • har en förmåga att skapa trygghet genom att ha ett närvarande förhållningssätt, och är en konsekvent och tydlig gränssättare
 • har en vilja och nyfikenhet att tillsammans i arbetslaget utveckla verksamheten, är öppen för nya arbetssätt och gärna delar med dig av dina kunskaper till kollegor
 • värdesätter och har stor insikt om föräldrars betydelse för att skapa trygga förutsättningar för barnens utveckling och lärande
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 6 september 2016