Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barnskötare till Hjulsbro, Ånestad, Duvkullen och Tallbacken förskolor


Kontaktperson:
Maria Trangius Griph, 013-205905

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Barnskötare sökes  till förskolorna i område Hjulsbro / Ånestad /Duvkullen och Tallbacken .

Förskolorna i vårt område ligger i framkant vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet. Vi är stolta över att vårt kvalitetsarbete även har resulterat i en bok om vårt systematiska kvalitetsarbete - "Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan - med barns lärande fokus".

Just nu riktar vi fokus mot att följa det enskilda barnets lärande. Området är digitaliserat, både vad gäller kommunikationen med föräldrar och dokumentation av verksamhet och barn.

I området finns även tillgång till gemensamma stödresurser inom bland annat specialpedagogik, kvalitetsarbete och flerspråkighet.

Vi har också tillgång till förste förskollärare, kvalitetskoordinator för att stötta dig i ditt arbete

Arbetsbeskrivning

Som barnskötare har du  tillsammans med arbetslaget ansvaret för att skapa trygga förutsättningar för barns lärande och utveckling.

För att göra detta har du tillgång till egen lärplatta som ett pedagogiskt verktyg för att synliggöra förskolans kvalitet och varje enskilt barns utveckling och lärande.

Kvalifikationer

Vi söker dig och som har;

  • Förmåga att se barnet och ta hänsyn till dennes individuella förutsättningar.
  • Du besitter även förmågan att entusiasmera och engagera barn till en lustfylld, lärande och kreativ vistelse på förskolan.
  • God samarbetsförmåga. Kan och vill arbeta engagerat tillsammans med kollegor, vårdnadshavare och olika stödresurser.
  • En positiv inställning till att prova nya och utveckla befintliga arbetsmetoder och som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter.
  • Förmåga att skapa trygghet. Lyssna, kommunicera och lösa problem på ett konstruktivt sätt.
  • Förmåga att se relationer i sitt rätta perspektiv och att skilja på det personliga och det professionella .
  • God kännedom om våra styrdokument och kan och vill arbeta målstyrt.

Vill du bli en i vår gemenskap och bidra med dina kunskaper, erfarenheter och personlighet? Tveka då inte att skicka in din ansökan!

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 10 oktober 2016