Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Barnskötare till Skäggetorps förskolorSista ansökningsdatum: 2016-09-19
Referensnummer: 111796

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Linda Östergaard Hansen, förskolechef, 013-29 48 21

Ansök här!

Vår vision: "En förskola för alla där människor och kunskap växer"

Om arbetsplatsen

Skäggetorp är ett mångkulturellt område och förskolorna i området fokuserar särskilt på arbetet med barns språkutveckling. Som nyanställd får du en utbildning i områdets språkutvecklande arbetssätt.

I Skäggetorp satsar vi mycket på personals kompetensutveckling och ett kollegialt lärande. Under kommande läsår kommer vi att fokusera på genus och jämställdhet samt naturkunskap och teknik. Områdets förskolor arbetar tematiskt.

I Skäggetorp har vi ett ambulerande team som regelbundet löser av arbetslag och detta möjliggör för arbetslagen att reflektera, analysera, planera och dokumentera tillsammans på dagtid. Områdets specialpedagog är en god resurs i arbetet med att stödja pedagoger och barn.  

Vår biträdande förskolechef stödjer pedagogerna i det systematiska kvalitetsarbetet.

I området finns även flerspråkiga ”brobyggare” som ett stöd mellan familjen och förskolan. 

Arbetsbeskrivning

Att arbeta som barnskötare på förskolor i Skäggetorp innebär att vara en del av ett arbetslag som är i ständig utveckling. Här arbetar engagerade, stolta och nyfikna pedagoger med mycket erfarenhet och kompetens. Arbetsklimatet är varmt, öppet och professionellt.

Förskolans övergripande pedagogiska arbete drivs av förskolans pedagogiska utvecklingsgrupp, vars syfte är att skapa likvärdighet och sprida kunskap samt goda idèer mellan avdelningarna. Denna grupp leds av förskolans arbetslagsledare.

På förskolorna arbetar pedagogerna Reggio Emilia-inspirerat med att utforma stimulerande, utmanande och trygga lärandemiljöer. Ett arbete som är i ständig utveckling. 

Kvalifikationer

Du har utbildning till barnskötare, samt goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt.

Du har även:

  • förmåga att se alla barn och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar. Du besitter även förmågan att entusiasmera och engagera barnen till en lustfylld och kreativ vistelse på förskolan.
  • god samarbetsförmåga. Kan och vill arbeta engagerat tillsammans med kollegor, vårdnadshavare och olika stödresurser.
  • en positiv inställning till att prova nya och utveckla befintliga arbetsmetoder och som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor.
  • förmåga att skapa trygghet. Lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. 
  • förmåga att se relationer i sitt rätta perspektiv och att skilja på det personliga och det professionella.

Du värdesätter, och har insikt om, föräldrars betydelse för att uppnå en verksamhet som håller hög kvalité.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 19 september 2016