Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Barnskötare till Tallboda förskolorSista ansökningsdatum: 2016-09-19
Referensnummer: 111582

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Malin Hellström Förskolechef Tallboda, 013-263631

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Barnskötare till Tallboda förskolor Utbildningsförvaltningen

Förskolor Tallboda har 5 förskolor med c:a 210 barnomsorgsplatser med närhet till skog och grönområde. Tallboda är beläget c:a 5 km öster om Linköping och har goda cykel och bussförbindelser.

Arbetsbeskrivning

Som barnskötare har du  tillsammans med arbetslaget ansvaret föratt skapa trygga förutsättningar för barns lärande och utveckling.

För att göra detta har du tillgång till egen lärplatta som ett pedagogiskt verktyg för att synliggöra förskolans kvalitet och varje enskilt barns utveckling och lärande.

Tallboda har tillgång till en förste förskollärare som stöttar arbetslagen med att utveckla våra pedagogiska miljöer och även vårt kvalitetsarbete

I området finns specialpedagogisk kompetens som är en god resurs och stöd till förskolornas systematiska kvalitetsarbete, samt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

I östra skolområdet som Tallboda tillhör har vi även tillgång till en kvalitetskoordinator.

Hos oss i Tallboda får du:

 • Tillgång till ett härligt personalgäng som stöttar varandra
 • Fina miljöer runtomkring förskolorna, nära till skog och natur
 • En möjlighet att vara med och påverka ditt pedagogiska arbete
 • Reflektionstid både i ditt arbetslag men även enskilt varje vecka
 • Nätverksträffar med andra pedagoger i området för att utveckla vår verksamhet genom kollegialt lärande
 • 4 studiedagar per år
 • Tillgång till förste förskollärare, kvalitetskoordinator och specialpedagog för att stötta dig i ditt arbete

Kvalifikationer

Våra förväntningar på dig är att:

 • Du är med och skapar trygghet genom ett professionellt förhållningssätt
 • Du har en positiv inställning till ditt arbete och ett stort intresse för att utveckla nya arbetsmetoder.
 • Du är engagerad och lyhörd mot både barn och vuxna
 • Du har stort barnfokus
 • Du ser vikten av att skapa pedagogiska lärmiljöer som är utvecklande och stimulerande för barnen och deras utveckling
 • Du är med och utvecklar ett gott samarbete med vårdnadshavare, andra pedagoger och förskolor i området
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 19 september 2016