Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Barnskötare till Tornhagens förskolorSista ansökningsdatum: 2016-09-04
Referensnummer: 111043

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Ann-Charlotte Jakobsson, 013-205308
Anne-Lie Armerö, 013-206159

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Tornhagens förskolor består av fem förskolor Majahuset, Astrid, Stengården, Kottebo och Lektorshagen. Området växer och här finns stor utvecklingspotential. Områden har närhet till Valla, Gamla Linköping, Rydskogen och inte minst till stadskärnan med exempelvis Stadsbibliotekets stora utbud, detta ser vi som en förmån. Vi har en egen specialpedagog som stöttar ute i verksamheterna. På alla förskolor finns tillagningskök där man till största delen lagar maten från grunden.

Arbetsbeskrivning

Vi söker drivna barnskötare som vill vara med och utveckla Tornhagens förskolor framåt. Vi vill ha barnskötare som tar ett stort ansvar i verksamheten. Du ska gilla utmaningar och ha en positiv inställning till din yrkesroll.

Vi har arbetslagsledare på våra förskolor som tillsammans med förskolechef, biträdande förskolechef och specialpedagog bildar en ledningsgrupp för området. Vi har en tydlig vision och nu tar vi tillsammans med alla medarbetare fram en verksamhetsidé som grundar sig på Vygotskijs tankar. Detta ska skapa ramen för vår spelplan. Innanför linjer och hörnstolpar är det du som engagerad pedagog som spelar matchen och det är ni som arbetslag som skapar det vinnande laget.

I västra skolområdets förskolor pågår just nu en fördjupad pedagogutbildning genomförd av Reggio Emiliainstitutet. Detta ska öka kunskapen och förståelsen för demokrati och inflytande samt ett projekterande arbetssätt.

Vi har jobbat fram ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete och förutom veckovis reflektion har vi varje verksamhetsår fyra kvalitetshalvdagar där vi fördjupar oss i kvalitetsarbetet. Vi har en introduktionsplan för nyanställda och nyexaminerade.

Kvalifikationer

Utbildad barnskötare

  • Du är väl förtrogen med våra styrdokument
  • Du sätter mötet med barnet i fokus och visar tillit till barnens förmågor
  • Du är en trygg person som fokuserar både på lärande och omsorg
  • Du känner ansvar för ditt eget lärande och din yrkesutveckling
  • Du är kreativt och har nyfiket förhållningssätt
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 4 september 2016