Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Barnskötare till Valkebo förskolorSista ansökningsdatum: 2016-11-06
Referensnummer: 115511

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Marie-Louise Persson, Förskolechef, 013-205858
Louise Hellström, Förskolechef, 013-205578
Maria Lange, Bitr. förskolechef, 013-205624

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Valkebo förskolor – där varje möte blir lärande! Genom engagemang, glädje och professionalitet!

Valkebo förskolor är ett expansivt förskoleområde som sträcker sig mellan Västerlösa via Rappestad, Vikingstad, Sjögestad och Nykil ner till Ulrika med sammanlagt elva förskolor och en dagbarnvårdare. Valkebo förskolor knyts samman via expeditionen på Vikingstad skola där våra förskolechefer, specialpedagog och administration finns.

Som arbetsgivare vill vi hitta en balans i att utveckla våra metoder genom engagemang, driv och framåtanda samtidigt som vi är måna om att våra arbetstagare har ett hållbart arbetsliv. I det förebyggande arbetet med ett hållbart arbetsliv erbjuder vi förmånliga anställningsvillkor såsom friskvårdsersättning, fortbildning och kompetensutveckling samt möjlighet till utökad partiell föräldraledighet/tjänstledighet vid önskemål.

Som barnskötare i Valkebo förskolor kommer du vara en del av en arbetsgemenskap där vi lär och utvecklas tillsammans – både barn och vuxna! Vi arbetar med att varje medarbetare skall känna delaktighet och inflytande för att kunna vara med och driva våra förskolor framåt och utvecklas med ökat ansvar och stolthet över uppdraget som pedagog i Valkebo förskolor. Vi är en god mix av pedagoger, allt från några alldeles nya i uppdraget till de som har många års erfarenhet.

I Valkebo förskoleverksamhet har vi en egen specialpedagog som coachar våra pedagoger i såväl specialpedagogik som i språkutvecklande arbetsmetoder. Vidare har vi arbetslagsledare och språkpiloter som genom regelbundna träffar driver arbetet framåt på våra förskolor.

På Valkebo förskolor kommer du få kompetensutveckling inom de områden vi kommer ha som prioriterade varje läsår samt få möjligheter till nätverkande med kollegor från andra förskolor. Som tillsvidareanställd kommer du tillhandahålla en iPad samt arbetskläder för användning i ditt yrke.

Arbetsbeskrivning

Som barnskötare i Valkebo förskolor kommer du tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, dokumentera, reflektera, resultatbedöma, analysera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån läroplanen.

I din dagliga roll är du en god förebild för såväl barn som kollegor där du har ett förhållningssätt som överensstämmer med värdegrunden i läroplanen.

Kvalifikationer

Barnskötarutbildning och/eller erfarenhet av arbete på förskola.

  • Du ska ha god samarbetsförmåga. Det innebär för oss att du har ett positivt, lösningsfokuserat och professionellt bemötande och förhållningssätt gentemot alla barn, föräldrar och kollegor du möter i vardagen.
  • Du ska ha tilltro till varje människas förmåga. Det innebär för oss att du har ett positivt synsätt och arbetar med engagemang, glädje och professionalitet.
  • Du ska ha förmåga att entusiasmera barn och kollegor. Det innebär för oss att du visar glädje och nyfikenhet samt har idéer som du förverkligar genom positiv kommunikation.
  • Du ska ha personlig mognad. Det innebär för oss att du inger förtroende och trygghet genom ett förhållningssätt som stämmer väl överens med förskolans värdegrund.
  • Du ska ha framåtanda. Det innebär för oss att du vill och vågar utveckla nya arbetsmetoder, drivs av en vilja att förbättra genom såväl det systematiska kvalitetsarbetet som daglig reflektion tillsammans med kollegor.

Vid urvalet kommer vi att beakta personlig lämplighet för respektive tjänst. 

Välkommen att söka till Valkebo förskolor – vi sätter barn, engagemang, glädje och professionalitet i fokus!

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 6 november 2016