Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

BibliotekarieSista ansökningsdatum: 2016-11-13
Referensnummer: 118756

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Marie Sääf, 013-20 66 12

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Biblioteken ska vara ett offentligt rum för debatt och samtal i den demokratiska processen, vara en öppen mötesplats för människor, erbjuda en arena för andra kulturaktörer samt uppmuntra till eget skapande genom att ge plats för egen musik, film, text och bild mm. Förväntad effekt är ett ökat utrymme för lärmiljöer, ökad kunskap och demokrati för den enskilda individen samt ökad social gemenskap.

Linköpings stadsbibliotek består av huvudbibliotek, 9 närbibliotek och en bokbuss.

Sturefors är ett integrerat folk- och skolbibliotek som är en del av Linköpings stadsbibliotek.

Arbetsbeskrivning

I ditt arbete som närbiblioteksansvarig i Sturefors kommer du att arbeta med:

  • Platsansvar för Sturefors närbibliotek i samverkan med fokusbibliotekarien.
  • Verksamhetsutveckling med profilering, marknadsföring, omvärldsbevakning etc.
  • Medieurval och mediehantering med visst budgetansvar.
  • Vuxenverksamhet och barnverksamhet för barn 0-5 år t ex berättande, program etc.
  • Tjänstgöring i låne- och informationsdisk med därtill hörande arbetsuppgifter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och är positiv till människors olikheter. Du har en pedagogisk fallenhet då du arbetar inom en läsfrämjande verksamhet samt har en mycket god samarbetsförmåga och servicekänsla. Vi ser att du har stor personlig mognad samt att du har enkelt för att skapa kontakt med andra människor. Du trivs med att både få arbeta självständigt, ta egna initiativ och ingå i ett team. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utbildningskrav:

Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 14 november 2016