Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Bitr förskolechef 50% i SkäggetorpSista ansökningsdatum: 2016-09-21
Referensnummer: 111196

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Ewa Westergreen, förskolechef, 013-20 72 71

Ansök här!

Vår vision: "En förskola för alla där människor och kunskap växer".

Om arbetsplatsen

Skäggetorps förskolor utgör en del av Norra skolområdet. Skäggetorp är en mångkulturell stadsdel – här bor människor från världens alla delar. De tre förskolchefer som arbetar här ansvarar för sammanlagt 8 förskolor samt öppen förskola. Förskolecheferna i Skäggetorp arbetar tätt tillsammans i team för att driva utvecklingsarbetet inom respektive verksamhet. Till hjälp i sitt arbete har de en specialpedagog. 

Arbetsbeskrivning

Som biträdande chef för Skäggetorps förskolor kommer du att ha ett operativt ansvar för att utveckla förskolornas verksamhet i riktning mot de mål som läroplanen anger. Du förväntas att tillsammans med en förskolechef och medarbetare skapa de bästa förutsättningarna för barnens utveckling och lärande, samt tillsammans med pedagogerna identifiera utvecklingsformer för förskolan för att på så sätt kunna arbeta mot att nå en högre måluppfyllelse. Du kommer att vara en del av förskolechefens strategiska och pedagogiska ledning av förskolorna och pedagogisk omsorg där du förväntas driva olika förbättringsarbeten.

Du förväntas delta i ledning och utveckling av områdets verksamhet, systematiska utvecklings- och kvalitetsarbete samt i visst arbete med ekonomi, budget och arbetsmiljö i enlighet med gällande riktlinjer.

Kvalifikationer 

  • har förskollärarutbildning alternativt lärare med inriktning mot förskola
  • erfarenhet av att leda och driva pedagogiskt utvecklingsarbete ex. som arbetslagsledare eller liknande ledaruppdrag inom förskolan
  • har god pedagogisk insikt och är väl insatt i förskolans styrdokument
  • har god samarbetsförmåga, självinsikt och är trygg i dig själv
  • drivs av att se möjligheter till förbättringar, vilja att arbeta målinriktat och skapa resultat
  • snabbt kan anpassa sig till förändrade krav och förutsättningar
  • har förmåga att entusiasmera, engagera och samarbeta
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 21 september 2016