Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Biträdande förskolechef till förskolor LinghemSista ansökningsdatum: 2017-06-05
Referensnummer: 146396

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Kristina Hellman, 013-20 79 94

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vill du bli min kollega att, i samarbete med alla medarbetare i Förskolor Linghem, fortsätta utveckla våra förskolor att vara i framkant?

Förskolor Linghem består av fem förskolor varav en ligger i Gistad ca 8 km norr om Linghems samhälle. Fyra av förskolorna ligger på gångavstånd från varandra i ett naturskönt område med närhet till skog och grönområden. På våra förskolor i Linghem och Gistad är det tillsammans ca 300 barn i åldrarna 1-5 år, indelade i yngre och äldre barngrupper och ca 70 personal.

Arbetsbeskrivning

Som biträdande förskolechef kommer du att vara direkt underställd förskolechef med egna ansvarsområden inom administration och personalfrågor. Du kommer att ha delat verksamhets-, resultat- och personalansvar med förskolechef. I arbetet ingår det att både hantera vardagsoperativa ärenden och att arbeta med strategiska frågor.

Du kommer att ingå i förskolornas ledningsgrupp tillsammans med arbetslagsledare och förskolechef där vi tillsammans identifierar och arbetar med att utveckla våra förskolor mot en högre måluppfyllelse. Du förväntas att tillsammans med förskolechef och medarbetare skapa bästa förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har

  • förskollärarutbildning och legitimation.
  • meriterande om du genomgått någon av kommunens ledarutbildningar
  • erfarenhet av att leda och driva pedagogiska utvecklingsarbeten ex. som arbetslagsledare eller liknande uppdrag inom förskolan.
  • har god pedagogisk insikt och är väl insatt i förskolans styrdokument
  • har god samarbetsförmåga, självinsikt och är trygg i dig själv
  • drivs av möjlighet till förbättringar, vilja att arbeta målinriktat och skapa goda resultat
  • snabbt kan anpassa sig till förändrade krav och förutsättningar
  • förmåga att entusiasmera, engagera och samarbeta
  • förmåga att få människor att växa

Välkommen med din ansökan!

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 5 juni 2017