Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Biträdande förskolechef till Tallboda förskolorSista ansökningsdatum: 2017-04-27
Referensnummer: 146597

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Malin Hellström, 013-263631

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Tallboda förskolor utgör en del av Östra skolområdet. I Tallboda finns 6 kommunala förskolor som tillsammans har plats för 235 barn med närhet till skog och grönområde. Tallboda är beläget c:a 5 km öster om Linköping och har goda cykel och

bussförbindelser. Det ligger även bra till om du behöver pendla med närhet till motorvägen. I området arbetar c:a 55 anställda. Vi har både förskollärare och barnskötare och två av våra förskolor har egen kock. Expeditionen är belägen på Ekdungeskolan där förskolechef, administratör samt specialpedagog sitter.

Vår vision: "En förskola för alla där människor och kunskap växer".

Arbetsbeskrivning

Som biträdande förskolechef för Tallboda förskolor kommer du att ha ett operativt ansvar för att utveckla förskolornas verksamhet i riktning mot de mål som läroplanen anger. Du förväntas att, tillsammans med förskolechef och medarbetare, skapa de bästa förutsättningarna för barnens utveckling och lärande samt, tillsammans med pedagogerna, identifiera utvecklingsformer för förskolan för att på så sätt kunna arbeta mot en högre måluppfyllelse.

Du tycker om att få andra att utvecklas och växa samtidigt som du också själv utmanas till nästa steg. Du anser att systematiskt kvalitetsarbete är viktigt och att det är en naturlig del av utvecklingsarbetet på förskolan. Tallboda förskolor är i uppstarten av att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och att följa varje enskilt barns lärande, här kommer du vara med att driva detta arbete framåt.

Du vill arbeta nära verksamheten och ser en vinning i att finnas på plats hos pedagogerna för att driva förskolorna framåt. Du är en självklar del i att skapa goda rutiner och ett framåtsyftande arbetssätt för våra förskolor. Du förväntas delta i ledning och utveckling av områdets verksamhet, systematiska utvecklings- och kvalitetsarbete samt i visst arbete med ekonomi, budget och arbetsmiljö i enlighet med gällande riktlinjer. Humor och arbetsglädje är viktiga delar i vår vardag.

Kvalifikationer

  • har förskollärarutbildning alternativt lärare med inriktning mot förskola
  • har erfarenhet av att leda och driva pedagogiskt utvecklingsarbete ex. som arbetslagsledare eller liknande ledaruppdrag inom förskolan
  • drivs av att se möjligheter till förbättringar, vilja att arbeta målinriktat och skapa resultat
  • snabbt kan anpassa sig till förändrade krav och förutsättningar
  • har förmåga att entusiasmera, engagera och samarbeta
  • har ett professionellt förhållningssätt i mötet med medarbetare, barn och vårdnadshavare
  • har förmågan att samarbeta och delta aktivt i arbetslag

Tror du att detta passar dig? Skicka i så fall in din ansökan till oss redan idag, intervjuer kan komma att ske löpande. Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet.

Välkommen med din ansökan! 

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 27 april 2017