Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Biträdande rektor för särskolanSista ansökningsdatum: 2017-05-30
Referensnummer: 147778

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Madeleine Zerne, 013-26 30 19

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Arbetsplatsen kommer att vara både på Blästadsskolan och på Vallastedens skola.

Blästad grundsärskolan 1-6 är belägen på Blästadskolan i Linköping, som är en traditionell låg- och mellanstadieskola. Den har sedan Blästadskolan byggdes varit en integrerad del av verksamheten. Blästadskolan präglas av ett öppet klimat, där elever och föräldrar bemöts av en välkomnande personal.

Vallastadens skola ligger i ett nytt bostadsområde, Vallastaden, strax väster om Linköpings innerstad ett stenkast från Linköpings universitet. Skolan ligger i ett bilfritt bostadsområde med en handikappanpassad utomhusmiljö. I Vallastadens skola kommer det att finnas:

 • en grundskola från förskoleklass till år 6
 • en särskola från år 1 till 6
 • en träningsskola
 • ett kompetens och utvecklingscenter med inriktning mot specialpedagogik.

Samarbete kommer att ske med Linköpings Universitet.

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och leda Blästads-och Vallastadens särskola? Vi söker nu en biträdande rektor som tillsammans med skolledning, pedagoger och andra medarbetare vill driva ett spännande utvecklingsarbete på skolan. Som biträdande rektor vill vi att du har ett intresse för utvecklingsfrågor och en vilja och en drivkraft att arbeta för att nå höga resultat.

Verksamhet leds av rektor och bitr. rektor som i nära samarbete arbetar med utvecklings- resultat- och personalfrågor, samt att gemensamt utveckla skolans elevhälsoteam. Rektor och bitr. rektor driver gemensamt med ledningsgrupp skolans utvecklingsarbete med tydligt fokus på elevers bästa och en högre måluppfyllelse. Ett mycket nära samarbete finns även med rektor för särskolan år 7-9, som har sin verksamhet på skolorna i Ekholmen och i Ryd.

Kvalifikationer

Vi söker dig som vill och vågar vara en tydlig ledare. Du ska vara pedagogernas stöd och samtidigt vara deras utmanare när det gäller skolutveckling.

Vi vill att du har en pedagogisk högskoleutbildning. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete samt av någon arbetsledande funktion i liknande verksamheter. Även erfarenhet av samarbete/samverkan med andra aktörer såsom socialförvaltningen och BUP med flera, är meriterande.

Du är en engagerad pedagogisk ledare med förmåga att:

 • leda och följa upp den pedagogiska verksamheten
 • vara lyhörd och flexibel för att skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten
 • vara tydlig i din kommunikation, ta beslut och ange riktningen för verksamheten
 • se konflikter och lösa dessa på ett konstruktivt sätt
 • ta till vara på medarbetarnas olika kompetens, bakgrund och erfarenheter

Som person:

 • har du en positiv inställning och ser möjligheterna
 • har du en sund människosyn, är samarbetsvillig och närvarande
 • är du noggrann och strukturerad

Välkommen med din ansökan!

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 30 maj 2017