Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Biträdande rektor med SENCOuppdrag till T1-skolornaSista ansökningsdatum: 2017-07-26
Referensnummer: 157840

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Gudrun Werner, 013-20 69 21
Monica Gudomlund, 013-20 58 88

Ansök här!

Om Arbetsplatsen

T1-skolorna består av Fridtunaskolan och Tunvallaskolan. Skolorna ligger på T1-området i centrala Linköping och är belägna intill en fantastisk utemiljö i Vallaskogen Skolorna ligger på gångavstånd till bibliotek, teater, simhall och konserthus. Här går omkring 500 elever från förskoleklass till årskurs 6.

T1-skolorna kännetecknas av trygghet, respekt och ömsesidigt förtroende. Studieron i klassrummen är god och personalen är engagerad och motiverad. Detta gäller även i högsta grad föräldrarna, som visar ett stort engagemang för sina barns utbildning.

På T1-skolorna är kommunikation och samspel hörnstenar. Hörnstenar som grundas i det utvecklings- och kvalitetsarbete med höga målsättningar som vi hela tiden bygger verksamheten på. För oss är det viktigt att alltid bemöta eleverna utifrån individen. Det är i mötet mellan pedagog och elev som kvalitet skapas. På T- skolorna har vi har höga förväntningar på både personal och elever, det är centralt för elevernas möjligheter att nå så långt som möjligt i sin utveckling. Vår undervisning är varierad och vi arbetar fokuserat med att arbeta efter de mest framgångsrika undervisningsstrategierna.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en biträdande rektor med SENCOuppdrag till T1-skolorna. Biträdande rektor arbetar på chefens uppdrag och under dennes ansvar med exempelvis övergripande ledning och utveckling, budget och resursfördelning, personal och information/IT och administrativa system.

Som biträdande rektor handlar det om att tillsammans med rektor fokusera på verksamheten i ett helhetsperspektiv med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi samt att driva verksamhetsutveckling utifrån verksamhetens behov och övergripande mål. Att skapa och upprätthålla nätverk/samarbete med personal, elever och föräldrar ingår också i arbetsuppgifterna. Biträdande rektor arbetar också aktivt med elevhälsoarbetet. Linköpings kommun har ett väletablerat chefsprogram och erbjuder ledare utvecklingsstöd för gott ledarskap.

Du ser sammanhang och prioriterar rätt frågor. Du har förmågan att se verksamheten i ett helhetsperspektiv. Som specialpedagogisk koordinator kommer du att arbeta som rektors stöd på del av tjänsten. Det innebär att du tillsammans med rektor arbetar för ett gott elevhälsoarbete där alla elever får möjlighet att utvecklas. Vi arbetar med strukturer, förhållningssätt och goda lärmiljöer där elevhälsa börjar i klassrummet. Som specialpedagog kommer du att arbeta nära all personal genom att kartlägga, handleda och följa upp arbetet som sker med eleverna.

Du kan koppla ihop helhet och delar, framtid och nutid. Du håller tidplaner, slutför dina åtaganden och följer systematiskt upp resultat. Du kan behålla ett realistiskt perspektiv på situationer och fokusera på rätt saker när det händer mycket runt omkring.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning med specialpedagogisk inriktning, samt erfarenhet från specialpedagogiskt arbete och från arbetsledande funktion i skolmiljö. Det är också önskvärt att du har gått rektorsutbildningen/rektorsprogrammet.  

Vi vill ha en biträdande rektor som är:

  • Mål- och resultatinriktad 
  • Har kunskap, vilja och förmåga att leda
  • Skapar förutsättningar för ökad måluppfyllelse
  • Har lätt för att kommunicera målen med medarbetarna
  • Väl förtrogen med våra styrdokument som läroplaner och skollagen

Tillför du entusiasm, energi och lust i arbetet?
Skapar du delaktighet och samsyn kring verksamheten? 
Brinner du för skolutveckling?

Välkommen med din ansökan!

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 26 juli 2017