Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

BygglovsarkitektSista ansökningsdatum: 2017-05-08
Referensnummer: 144589

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Håkan Elm, 013-20 68 66

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Bygglovskontoret har, på uppdrag av bygg- och miljönämnden, ansvaret för myndighetsutövning av plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Kontoret är rådgivande och handlägger ansökningar i ärenden som gäller bygglov, bygganmälan och bostadsanpassningsbidrag. Bygglovskontoret erbjuder även energi- och klimatrådgivning till hushåll, företag och lokala organisationer.

Arbetsbeskrivning

Vill du arbeta med att förverkliga idéer kopplade till utveckling av stadens miljöer? Som bygglovarkitekt kommer du att självständigt handlägga ärenden som främst har koppling till utveckling av stadens miljöer.

Arbetet handlar också om att ge råd och upplysningar till allmänhet, konsulter och exploatörer om verksamheten och dess roll i byggprocessen, samt att handlägga olika typer förekommande ärenden. Du arbetar rådgivande och stöttande i gestaltningsfrågor till kolleger inom Bygglovskontoret.

Utifrån din arkitektkompetens kommer du att delta i stadsutvecklingsprojekt, detaljplanearbete och andra kommande projekt inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Möjligheten att tillsammans med arbetslaget ta aktiv del i förvaltningens och avdelningens utveckling och påverka den gemensamma arbetsmiljön är en annan del av arbetet. Det är tillsammans vi utvecklar kontorets digitala arbetssätt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har arkitektutbildning med husbyggnadsinriktning eller annan likvärdig utbildning. Du har ett stort engagemang för stadsbyggnadsfrågor och god kännedom om plan- och bygglagen. Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter och framförallt arbete med kring byggnadsvård eller som byggnadsantikvarie. Tveka inte på att skicka in ditt CV och berätta om just din bakgrund!

Samtidigt som arbetet är självständigt har du en hel del samverkan med kollegor, andra förvaltningar, byggherrar och andra berörda av besluten som fattas. Därför behöver du tycka om att ge god service, bemöta och jobba med människor samt ha lätt för att samarbeta. Det innebär även att du behöver ha nått en god personlig mognad och arbetar strukturerat. Då du ofta behöver kommunicera med människor så behöver du också ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för denna tjänst.

Vi förutsätter att du har god förmåga att bedöma byggnaders yttre utformning utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Det är viktigt att du är lyhörd och tycker om att samarbeta med andra. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta lösningar.

Vi kommer tillämpa löpande urval, så ansök gärna snarast. 

Vi avböjer kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 8 maj 2017