Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Chef för avdelningen för administration och IT-stödSista ansökningsdatum: 2016-10-13
Referensnummer: 115823

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Anne Enström, 013-205604

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Avdelningen för administration och IT-stöd ansvarar för att utveckla, samordna, styra och följa upp strategiska frågor rörande administration och administrativt IT-stöd gentemot utbildningskontor och kultur- och fritidskontoret. Avdelningens uppdrag är att

  • Strategiskt utveckla det administrativa IT-stödet med utgångspunkt i verksamheternas behov
  • Utveckla administrationen för ökad effektivisering, minskad sårbarhet och ökad tillgänglighet
  • Leda och utveckla förvaltningens informationsfunktioner som webb och intranät 

Avdelningen består av 15 medarbetare i två grupper – IT-gruppen och administrativa gruppen. Den administrativa gruppen ansvarar för dokumenthantering, diarieföring och arkivering samt för reception och administrativ service till utbildningskontoret och kultur och fritidskontoret. I uppdraget ingår även att kartlägga, utveckla och förvalta administrativa processer och förvaltningsrutiner i samverkan med kommunlednings-kontoret och verksamheten. Den administrativa gruppen kommer ledas av en gruppchef.

IT-gruppen arbetar med administrativa IT-lösningar för förskola, skola och vuxenutbildning, samt för kultur- och fritidsverksamheten. Gruppen har även ett ansvar för den regionala elevdatabasen som är gemensam för östgötakommunerna. Skolan är i ständig utveckling med en ökad digitalisering för ett breddat och fördjupat lärande. IT-gruppens uppdrag är att skapa förutsättningar för den ökade digitaliseringen. Inom det närmaste året kommer en större upphandling genomföras av flera befintliga system samt att många nya digitala tjänster ska införas.

Arbetsbeskrivning

Som chef leder förvaltningens arbete för digital förnyelse, övergripande administrativa IT- frågor samt information och kommunikation. Du rapporterar direkt till förvaltningschefen och du ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Du kommer ha personalansvar för IT-gruppen och den administrativa gruppchefen.  

Du utgör förvaltningens primära kontaktperson med LK-data i systemförvaltnings­frågor och ansvarar för fortlöpande information och beslutsunderlag till förvaltningens ledningsgrupp i egenskap av systemägare/systemägarombud. Du deltar i kommunens nätverk för administration och kommunikation.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning med inriktning mot systemvetenskap och/eller kommunikation eller motsvarande. Du ska ha:

  • Erfarenhet av personal- och verksamhetsansvar
  • Väl dokumenterad ledarerfarenhet
  • Arbetat med att planera och leda utvecklingsarbete gällande IT-administrativa verksamhetssystem

Erfarenhet av arbete inom politiskt styrd verksamhet är meriterande.

Personliga egenskaper som vi värdesätter för uppdraget är att du är strukturerad med god problemlösningsförmåga. Du är drivande med en stor förmåga att samarbeta.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 13 oktober 2016