Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Controller med inriktning mot kommunövergripande ekonomistyrningSista ansökningsdatum: 2017-06-12
Referensnummer: 154341

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Birgitta Hammar, 013-20 61 36

Ansök här!

Linköpings kommun omsätter årligen ca 10 miljarder kronor och har en god och välskött ekonomi.

Om arbetsplatsen

Tjänsten som controller med inriktning mot kommunövergripande ekonomistyrning är placerad på kommunledningsförvaltningen inom ekonomiavdelningen. Controllern är en strategisk resurs och ingår i ekonomi och finansgruppen som leds av kommunens budgetchef. Gruppen arbetar kommunövergripande och rapporterar till ekonomidirektören, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Arbetet sker i nära dialog med kommunens ekonomichefer och ekonomer. Inom kommunen finns 5 ekonomichefer och ca 50 ekonomer.

Gruppen arbetar aktivt med omvärldsbevakning, jämförelser och i nätverk med Sveriges större kommuner. Att gruppens medarbetare håller sig uppdaterade om kommunala ekonomistyrningsfrågor har högsta prioritet, då professionalitet är helt nödvändigt för vårt uppdrag.

I ekonomi- och finansgruppen ingår budgetchef och finanschef samt fem controllerfunktioner och assistentresurs..

Arbetsbeskrivning

I ditt uppdrag ingår att:

 • tillsammans med ekonomidirektör och budgetchef svara för utveckling av kommunens ekonomistyrning
 • tillsammans med ekonomidirektör och budgetchef svara för utveckling av ekonomiprocessen
 • svara för utveckling av kommunövergripande systemstöd inom ekonomiprocessen
 • bistå budgetchefen i budgetarbetet
 • svara för utveckling av kommunövergripande beslutstöd
 • svara för kommunens investeringsprocess avseende ekonomi
 • tillsammans med ekonomidirektör och budgetchef svara för utveckling av den kommunövergripande uppföljningen
 • svara för kommunens resursfördelningsmodell
 • svara för kommunens modell för pris- och lönekompensation
 • delta i arbetet med att utveckla modeller för planering och uppföljning av kassaflöden
 • delta i externa nätverk 

Utredningsuppdrag inom ekonomiområdet kommer att ingå i arbetsuppgifterna. Tjänsten har ett övergripande ansvar för att ekonomisystemet är ändamålsenligt.

I ditt uppdrag bistår du ekonomidirektören i att säkerställa att Linköpings kommuns ekonomiprocess är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.

Tjänsten kan även komma att innehålla ekonomisk uppföljning av kommunens bolag

I uppdraget ingår även att stötta kommunens ekonomichefer och ekonomer i ekonomifrågor. 

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning inom ekonomi, gärna med inriktning mot redovisning. För uppdraget krävs några års erfarenhet från liknande arbete. Goda kunskaper om kommunal ekonomi, gärna på kommunövergripande nivå, är meriterande. Erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation är önskvärt.

Du är analytisk, strukturerad och utvecklingsinriktad samt har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Ödmjukhet, lyhördhet och prestigelöshet är egenskaper vi värdesätter. Du är en självgående, drivande och pedagogisk person, som också har en förmåga att planera och strukturera ditt arbete samt en förmåga att leverera resultat under de tidsramar som arbetet sätter upp. Du har lätt för att samarbeta och är lösningsfokuserad.

Du behöver ha erfarenhet av självständigt arbete med utredningar/analyser inom området. Du har goda kunskaper i Excel.

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 12 juni 2017