Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

DriftingenjörSista ansökningsdatum: 2016-10-06
Referensnummer: 114582

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Jimmy Johansson, avdelningschef, 013-20 71 70

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Drift- och underhållsavdelningen förvaltar gator, parker, grön- och naturområden samt skog inom Linköpings kommun. Avdelningen omfattar idag 19 personer, därav bland annat driftingenjörer och kommunekologer. Kommunens markskötsel är uppdelad i sju stycken driftområden där respektive entreprenör ansvarar för vinterväghållning, gaturenhållning och skötsel av parker och grönområden. Inom avdelningen hanteras också underhåll av t ex lekplatser, broar, busshållplatser, gång- och cykelvägar, torghandel och hantering av kommunens beläggningsprogram.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget i tjänsten innebär:

  • ansvar för drift- och underhåll av kommunens trafikanordningar och vägmarkeringar
  • utifrån budget planera, medverka i upphandling och uppföljning av entreprenad inom ansvarsområdena
  • samverka med beläggningsansvariga driftingenjörer, till exempel med hanteringen kring grävningar i kommunal gatumark
  • samverka med övriga kollegor på avdelningen i planering av t ex driftåtgärder kring dagvattenhantering
  • att vara kommunens representant i kontakt med entreprenörer, kontakt med allmänheten och olika aktörer inom kommunen
  • samarbete med projektledare och driftsansvariga som arbetar med att planera, bygga och förvalta kommunens gator, parker och övriga grönytor

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ingenjörsutbildning eller annan högskoleutbildning med inriktning mot gatubyggnad, anläggning, markskötsel eller kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och gärna från kommunal verksamhet är meriterande. Likaså kunskap om entreprenad, juridik och upphandling. Tjänsten kräver också god datavana och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. I tjänsten förekommer en del resor vilket innebär krav på körkort.

Du behöver också ha god servicekänsla och samarbetsförmåga samt kunna arbeta självständigt. Vår verksamhet är under ständig utveckling så vi ser gärna att du är kreativ och drivande och bidrar till verksamhetens utveckling.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden.

Samhällsbyggnadsfrågorna återfinns i Linköpings kommun på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi är en modern organisation som möjliggör att Linköping utvecklas konkurrenskraftigt, med intressant och berörande stadsbyggnad samt med långsiktig hållbarhet. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med verksamheter och medarbetare som arbetar inom olika delar av samhällsbyggnadsprocessen.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 6 oktober 2016