Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Ekonom till Anders Ljungstedts gymnasiumSista ansökningsdatum: 2016-11-15
Referensnummer: 120635

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Ingmar Unosson, Enhetschef, 013-20 75 70
Annika Thörnros Runesson, HR-konsult, 013-29 46 54

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Anders Ljungstedts gymnasium (ALG) är en stor gymnasieskolor med nära 1 400 gymnasieelever, 250 vuxenstuderande och 250 anställda. 

Vi erbjuder utbildningar inom ett stort antal nationella program inom gymnasieskolan, gymnasiesärskola, samtliga introduktionsprogram, samt vuxenutbildning.

Anders Ljungstedts gymnasium ser entreprenörskapet som en viktig del i undervisningen och vi samarbetar med näringsliv och arbetsmarknad på olika sätt.

Arbetsbeskrivning

Som ekonom hos oss kommer du arbeta i team tillsammans med enhetschef, ekonom och HR-konsult för att ge kvalificerat ekonomistöd till enhetens rektorer. Genom nära samverkan är syftet att skapa goda förutsättningar för hög måluppfyllelse i enhetens verksamheter. Du ingår även i ett nätverk för ekonomer inom Utbildningsförvaltningen, där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

I din roll som ekonom är ditt ansvar att:

  • på enhetsnivå och på verksamhetsnivå, initiera, planera, samordna, följa upp och analysera utvecklingen inom ekonomiområdet ur ett operativt såväl som ur ett strategiskt perspektiv.
  • med din ekonomiska kompetens ge kvalificerat stöd och service till verksamhetens chefer och som sakkunnig säkerställa att gällande lagar, riktlinjer och policys inom ekonomiområdet implementeras och följs.
  • utföra budgetarbete, uppföljning, analys, prognostisering, bokslutsarbete och investeringsplanering, samt medverka vid utformning av åtgärdsplaner vid avvikelser.

Kvalifikationer

Du har en högskoleutbildning inom ekonomi och meriterande är erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Vi söker dig med numerisk analysförmåga som ser sammanhang och prioriterar rätt frågor, samt anpassar dig till nya och förändrade krav och förutsättningar. Du är ansvarstagande, trygg i din yrkesroll och har ett förhållningssätt som är anpassat till situationen. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och relaterar till andra människor på ett smidigt sätt. Du har även ett konsultativt arbetssätt och sprider kunskaper och erfarenheter på ett pedagogiskt sätt till de människor du möter i din yrkesroll.

Urval sker löpande.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 15 november 2016