Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Ekonom till KatedralskolanSista ansökningsdatum: 2017-04-25
Referensnummer: 146025

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Magnus Nyström, 013-20 75 00

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Katedralskolan är en av Sveriges äldsta gymnasieskolor. Utbildning och utveckling är våra honnörsord. För oss är helhetstänkande och samverkan över program- och ämnesgränser viktigt. Skolan har ca 1100 elever och 100 anställda.

Katedralskolan har Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, International Baccalaureate (IB) samt Språkintroduktion programmet.

Arbetsbeskrivning

Som ekonom hos oss kommer du arbeta i team tillsammans med enhetschef och HR-konsult för att ge kvalificerat ekonomistöd till enhetens rektorer. Genom nära samverkan är syftet att skapa goda förutsättningar för hög måluppfyllelse i enhetens verksamheter. Du ingår även i ett nätverk för ekonomer inom Utbildningsförvaltningen, där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

I din roll som ekonom är ditt ansvar att:

  • på enhetsnivå och på verksamhetsnivå, initiera, planera, samordna, följa upp och analysera utvecklingen inom ekonomiområdet ur ett operativt såväl som ur ett strategiskt perspektiv.
  • med din ekonomiska kompetens ge kvalificerat stöd och service till verksamhetens chefer och som sakkunnig säkerställa att gällande lagar, riktlinjer och policys inom ekonomiområdet implementeras och följs.
  • utföra budgetarbete, uppföljning, analys, prognostisering, bokslutsarbete och investeringsplanering, fakturahantering samt medverka vid utformning av åtgärdsplaner vid avvikelser. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom ekonomi. Meriterande är erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Vi söker dig med numerisk analysförmåga som ser sammanhang och prioriterar rätt frågor, samt anpassar dig till nya och förändrade krav och förutsättningar.

  • Du är ansvarstagande, trygg i din yrkesroll och har ett förhållningssätt som är anpassat till situationen.
  • Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och relaterar till andra människor på ett smidigt sätt.
  • Du har även ett konsultativt arbetssätt och sprider kunskaper och erfarenheter på ett pedagogiskt sätt till de människor du möter i din yrkesroll.
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 25 april 2017