Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Ekonom till Norra skolområdetSista ansökningsdatum: 2016-07-26
Referensnummer: 108909

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Julia Johansson, 013-206907
Charlotte Sterve, 013-263807

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Linköpings kommuns verksamhet inom förskola och grundskola är indelad i 4 geografiska skolområden.

Varje område leds av en skolområdeschef. Norra skolområdet består av 13 skolor för elever i åk F-9, samt tillhörande barnomsorg, vars verksamhet leds av ca 21 rektorer och förskolechefer.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att arbeta i team tillsammans med skolområdeschef, ekonom och HR-konsulter för att ge kvalificerat ekonomistöd till områdets förskolechefer, rektorer och skolområdeschef. Genom nära samverkan arbetar vi gemensamt för att skapa goda förutsättningar för hög måluppfyllelse i skolområdets verksamheter.

Som ekonom kommer du att stödja cheferna i både stora och små frågor. Du kommer också att fungera som stöd i ekonomifrågor till administrationen och vaktmästeri i området och bland annat ingå i och driva frågor i områdets nätverk för administrativa assistenter och vaktmästare. I uppdraget ingår också att föra över kunskap i ekonomifrågor till berörda parter i verksamheten.

Du ingår även i ett nätverk för ekonomer inom Utbildningsförvaltningen där du får möjlighet att aktivt utvecklas i din yrkesroll.

Som vår ekonom kommer du att arbeta med, samt ansvara för, att:

  • på skolområdesnivå och på verksamhetsnivå, initiera, planera, samordna, följa upp och analysera utvecklingen inom ekonomiområdet ur ett operativt såväl som ur ett strategiskt perspektiv.
  • med din ekonomiska kompetens ge kvalificerat stöd och service till verksamhetens chefer och som sakkunnig säkerställa att gällande lagar, riktlinjer och policys inom ekonomiområdet implementeras och följs.
  • utföra budgetarbete, investeringsplanering, uppföljning, analys, prognostisering och bokslutsarbete samt medverka vid utformning av åtgärdsplaner vid avvikelser.

Kvalifikationer

Vi vill att du har en högskoleutbildning inom ekonomi och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Vi vill också att du har en numerisk analysförmåga, ser sammanhang och prioriterar rätt frågor samt anpassar dig till nya och förändrade krav och förutsättningar.

Du är ansvarstagande, trygg i din yrkesroll och kan anpassa ditt förhållningssätt till situationen.

Det är också viktigt att du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och relaterar till andra människor på ett smidigt sätt.

Du har även ett konsultativt arbetssätt och sprider kunskaper och erfarenheter på ett pedagogiskt sätt till de människor du möter i din yrkesroll.

Uttagning för intervjuer sker löpande under ansökningstiden, skicka därför in din ansökan redan idag.

Intervjuer sker på Apotekaregatan 13 C i Centrala Linköping.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 26 juli 2016