Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Ekonom till Omsorg och äldreförvaltningenSista ansökningsdatum: 2016-11-29
Referensnummer: 120997

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Åsa Drange/ekonomichef, 013-294695

Ansök här!

Arbetsbeskrivning

Du ska utveckla och effektivisera den ekonomiska redovisningen inom kommunens sociala sektor. Det handlar om allt från att utveckla nya rutiner och metoder för att säkerställa att ersättningarna till upphandlade utförare, till utbilda och informera alla berörda individer i de olika ekonomiska processerna. För att få en helhetsbild så deltar du även i  kommunövergripande förbättringsarbeten inom ekonomiområdet. Du ska även ha rollen som ansvarig ekonom för EU projekt i samarbete med Regionen och flera kommuner.

 I kommunen har de olika nämnderna ansvar för att bedriva verksamhet enligt reglemente och utifrån kommunfullmäktiges mål, riktlinjer, budget och beslut i övrigt. Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt, det vill säga är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. I ansvaret ligger också att återrapportera till kommunfullmäktige och att upprätta rättvisande räkenskaper.

Uppföljning, utvärdering och kontroll utgör en viktig del av styrsystemet, eftersom styrningen är decentraliserad och bygger på frihet under ansvar. 

Kvalifikationer

Du är erfaren högskoleutbildad ekonom som har arbetat ihop med olika professioner.  Du kan översätta verksamhetens aktiviteter till ekonomiska processer och rutiner som uppfyller, såväl ekonomistyrningsreglementet, som icke ekonomers behov. Ditt arbete har huvudmålsättningen att resultera i  kostnadseffektiva lösningar med bibehållen hög redovisningskvalitet,  samtidigt som hanteringen är administrativt rationell och enkel.

Kunskaper i Agresso är meriterande

Du är lösningsorienterad, nytänkande ifrågasättande och har en god pedagogisk förmåga. Du är bra på att samarbeta, är  utvecklingsinriktad och kreativ. Du har också god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 29 november 2016