Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

EkonomibiträdeSista ansökningsdatum: 2016-10-25
Referensnummer: 114519

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Eva Edsgården, 013-20 84 59

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vasa har en stor och rymlig utemiljö där barnen kan utveckla sin motorik, fantasi, nyfikenhet och lek och lärande. Vi har två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år.

I innemiljön har vi skapat lärmiljöer som tar tillvara barnens intresse och för att lära och erövra nya kunskaper och erfarenheter.

Vi utmanar barnen med planerade teman och med utgångspunkt från Läroplanen lpfö98 (Reviderad 2010) och barnens intresse. Vi arbetar mycket med NTA kretsloppet och gröna påsen. Vad händer med gröna påsen? Vad är biogas och hur kommer den till? Vi gör olika experiment för att bättre förstå hur biogasen kommer till.

Tre förmiddagar i veckan har vi planerad gruppverksamhet utifrån ålder. Då arbetar vi med skapande, språk och matematik.

Arbetsbeskrivning

Ekonomibiträdet servar förskolan i ett beredningskök. Vi får mat från en leverantör som sedan ska bredas till ca 38-40 barn.Bereda mat när det kommer från leverantör.

Arbetet som ekonomibiträde innebär att du:

  • Beställer varor för frukost, lunch och mellanmål
  • För och efterarbete kring mat
  • Ansvarar för egenkontroll och hygien
  • Sköter disk och underhåll i köket
  • Planerar vissa  matinköp – portions antal
  • Är en vuxen i verksamheten

Kvalifikationer

Utbildning inom konsumtion, hotell och restaurang eller liknande.

Meriterande om man har arbetat med liknande arbetsuppgifter.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 26 oktober 2016