Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Elevassistent till Berzeliusskolan IVAS 7-9Sista ansökningsdatum: 2016-08-24
Referensnummer: 110490

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Jonas Gårdstam, 013-20 71 18

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Berzeliusskolan är en attraktiv och centralt belägen skola. Här finns grundskolans högstadium, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Förutom ordinarie klasser inom grundskolan finns spetsutbildning i matematik/no, idrottsprofil och no-inriktning. Vid Berzeliusskolan finns även en särskild kommunövergripande undervisningsgrupp för elever med diagnos inom autismspektrat. Gymnasieskolan omfattar naturvetenskaps- och teknikprogrammen. På gymnasiesärskolan finns programmet för estetisk verksamhet och programmet för samhälle, natur och språk inom det nationella programmet samt individuella programmet.

Totalt finns ca 1400 studerande varav 665 inom grundskolan och 240 anställda på skolan.

Arbetsbeskrivning

Som elevassistent stöttar du elevernas lärande på individ- och gruppnivå. Tillsammans med lärarna genomför du undervisningen mot grundskolans kursplaner. Uppdraget innebär att du hjälper eleven att kompensera för sina individuella svårigheter utifrån elevens diagnos. Du samverkar med lärare såväl som med föräldrar.

Kvalifikationer

Barn- och fritidsprogrammet eller annan gymnasial utbildning med inriktning mot vård och omsorg.

Övrig utbildning med inriktning autismspektrumdiagnoser och erfarenhet av arbete med elever med autismspektrumdiagnoser är önskvärt.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 24 augusti 2016