Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Energi- och klimatrådgivareSista ansökningsdatum: 2017-02-23
Referensnummer: 132038

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Marie Hägglund, 013-26 31 13
Erik Svahn, 013-29 42 92

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är en modern organisation som möjliggör att Linköping utvecklas konkurrenskraftigt, med intressant och berörande stadsbyggnad samt med långsiktig hållbarhet. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med verksamheter och medarbetare som arbetar inom olika delar av samhällsbyggnadsprocessen. Som energi- och klimatrådgivare tillhör du gruppen Hållbarhet och miljökommunikation som arbetar huvudsakligen på uppdrag av kommunstyrelsen. Enheten består av sex medarbetare som arbetar med miljö- och klimatinformation, hållbart resande och andra miljöfrågor inom förvaltningen. Linköpings kommun har ett övergripande politiskt mål om att vara koldioxidneutralt 2025. Tjänsten som energi- och klimatrådgivare bidrar i hög grad till detta mål.

Arbetsbeskrivning

Linköpings kommun kommer under 2017 att förstärka energirådgivning till boende i Linköping, Det gör vi genom ett projekt vars syfte är att tillsammans med branschföreningar, utbildningsarrangörer och organisationer skapa nätverk som verkar för att stödja och kommunicera energieffektiviseringsåtgärder riktade till kommunens hushåll. 

Dina arbetsuppgifter är att genomföra utveckla och leda ett energirådgivningsprojekt som finansieras av Energimyndigheten. Projektet innebär att du ska skapa nätverk med viktiga branschaktörer som i sitt dagliga arbete har kontakt med hushåll och därmed kan stödja och rådgiva hushåll angående energibesparande åtgärder. Arbetet innebär också att du kommer att ha direktkontakt med hushåll med syfte att öka kännedom och medvetenhet hos målgruppen angående energi- och klimatfrågor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom energi-, miljö- eller kommunikationsområdet eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning. Du ska ha arbetat med liknande arbetsuppgifter, gärna som energi- och klimatrådgivare eller som kommunikatör inom energi-och miljöområdet.  

Du har stort intresse och engagemang för klimat- och energifrågor. Du är en positiv, idérik och lösningsinriktad person som kan arbeta självständigt, ta egna initiativ och skapa nätverk. Som person är du också kommunikativ, strukturerad och ansvarsfull.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha goda kunskaper i svenska och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.

För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta.

Vi tillämpar löpande urval för denna tjänst.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 24 februari 2017