Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Enhetschef till Anders Ljungstedts Gymnasium - ALGSista ansökningsdatum: 2016-12-04
Referensnummer: 123347

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Åsa Ridne, +4613263239

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Anders Ljungstedts Gymnasium är en kommunal skola i Linköping med inriktning mot yrkesutbildning och skolan har cirka 230 anställda och 1 300 studerande. Inom enheten bedrivs gymnasieutbildning med gymnasiesärskola och introduktionsprogram, vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning. 

Organisatoriskt tillhör Anders Ljungstedts Gymnasium Utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun. Skolan är en av fem kommunala gymnasieskolor.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som kan leda verksamheten i framtiden. Rollen som enhetschef har fokus på att leda och utveckla organisationen med utgångspunkt och förankring i pedagogisk forskning och beprövad erfarenhet. Du kommer att arbeta både med strategiska och operativa frågor i samverkan med enhetens chefer.

Uppdraget som enhetschef är att utveckla yrkesutbildningarna inom den kommunala gymnasie- och vuxenutbildningen i Linköpings kommun. Anders Ljungstedts gymnasium står inför stora utmaningar och förändringar, där fokus är att skapa framtidens yrkesutbildningar i ett kommunalt och regionalt perspektiv.

Prioriterade områden i förverkligandet av detta uppdrag är att:

  • Initiera och leda enhetens förändringsarbete såväl organisatoriskt som pedagogiskt Skapa framtidstro och trygghet i förändringsprocesserna Stärka yrkesutbildningarnas identitet och attraktionskraft Stärka kopplingen mellan introduktionsprogram och nationella program
  • Rollen som enhetschef innebär att du har övergripande verksamhets- och ekonomiansvar för enheten. Du är närmaste chef för enhetens rektorer och chefer och ingår i ledningsgruppen för gymnasieskola och vuxenutbildning som leds av skolchefen, som du också rapporterar till. Ledningsgruppens uppdrag är att strategiskt leda gymnasie- och vuxenutbildningen i kommunen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har adekvat akademisk utbildning på universitetsnivå med pedagogisk inriktning. Du ska ha erfarenhet av tidigare arbete inom utbildning. Det ställs krav på erfarenhet av att leda en större organisation. Andra viktiga delar är arbetsgivarkunskap med avseende på lagar och avtal. Vi vill också att du har dokumenterad erfarenhet av budgetansvar i en större organisation och erfarenhet från att strategiskt driva och planera utvecklingsarbete/förändringsarbete.

 Vi söker dig som:

  • har självinsikt och är trygg i dig själv
  • är kreativ och drivs av att arbeta med utveckling och förändring
  • kommunicerar på ett tydligt sätt som gör att budskap når fram
  • har förmåga att se, lyssna till och förstå medarbetare och elevers behov och idéer
  • arbetar mot mål och resultat analyserar och löser problem utifrån ett helhetsperspektiv
  • förstår koncernperspektivet
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 4 december 2016