Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Enhetschef till Jobb- och kunskapstorgetSista ansökningsdatum: 2016-12-22
Referensnummer: 128014

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Patrik Reman, 013-29 46 48

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Det övergripande målet är att utveckla Linköping till en socialt sammanhållen stad genom fortsatt tillväxt kombinerat med ett proaktivt arbete för målgrupper som står utanför arbetsmarknaden. Uppdraget för Jobb- och kunskapstorget är att stärka och underlätta kommuninnevånares möjlighet att skapa, utveckla och bibehålla sin förmåga att bidra på arbetsmarknaden genom utbildning och/eller arbetsmarknadsinsatser. Jobb- och kunskapstorget erbjuder motiverande aktiviteter och/eller studier som syftar till medborgarens utveckling mot egen försörjning. Det är de prioriterade målgrupperna unga vuxna, nyanlända, långtidsarbetssökande och personer med funktionsvariation som står i fokus för uppdraget. 

Jobb- och kunskapstorgets Uppdrag och organisation är under pågående utveckling och vi söker nu dig som vill bidra till att lyfta verksamheten mot mål och visioner för en socialt sammanhållen stad.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som enhetschef innebär att du har samordningsansvaret för enhetens arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder i nära samarbete med bland annat interna HR-avdelningen och arbetsförmedlingen. Du kommer att jobba med att coacha dina medarbetare och stödja dem att utveckla meningsfulla, motiverande och utvecklande aktiviteter. Du leder, samordnar, utvecklar och följer transparant upp verksamhetens kvalitet och resultat i förhållande till politiska mål och har ekonomi-, och personalansvar för enheten. Jobb och kunskapstorget består av ca 50 medarbetare.

Ett mycket viktigt uppdrag i tjänsten är samverkan med andra funktioner, både inom egen förvaltning, annan förvaltning i kommunen, andra myndigheter i regionen samt privata näringslivet och föreningslivet.

Kvalifikationer

Vi söker dig med relevant akademisk bakgrund. Det är meriterande om du har högskoleutbildning inom beteende-, samhällsvetenskap eller om du är utbildad socionom.

Du behöver ha erfarenhet och kunskap av arbete med arbetsmarknadsfrågor. Vi ser gärna att du även har arbetat med och har en förståelse för människor i behov av stöd och utveckling. Kunskap om arbetsmarknadspolitiska processer är meriterande. Till den här tjänsten behöver vi en coachande, trygg, tydlig ledare med hög integritet. Du får gärna ha tidigare erfarenhet från ledande position.

Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande och du har förmåga att förändra inriktning när så krävs. Det är viktigt att du ser möjligheter och ser det som en positiv utmaning att ta dig an nya uppdrag och nya arbetssätt. En viktig arbetsuppgift är samverkan med andra aktörer varpå god samarbetsförmåga är av stor vikt.

Du är bärare av Linköpings Kommuns värdegrund genom att vara modig, mänsklig och mångfacetterad och verkar för ett hållbart arbetsklimat. Därigenom skapar du förtroende och trygghet i verksamheten, hos medarbetare och de kommuninnevånare som deltar i verksamhetens aktiviteter.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 22 december 2016