Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

ExploateringsstrategSista ansökningsdatum: 2017-05-08
Referensnummer: 145183

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Avdelningschef Bill Eriksson, 013-206153

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vi är en modern organisation som möjliggör att Linköping utvecklas konkurrenskraftigt, med intressant och berörande stadsbyggnad samt med långsiktig hållbarhet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är en spännande arbetsplats med verksamheter och medarbetare som arbetar inom hela samhällsbyggnadsprocessen.

Plankontorets uppgift är att bland annat arbeta med översiktsplaner och detaljplaner som styr markens och vattnets användning och bebyggelsemiljöns utformning. Kontoret ansvarar också för kommunens markförsörjning samt exploatering. Kontoret arbetar både på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen och består av översiktsplaneavdelningen, detaljplaneavdelningen samt mark och exploateringsavdelningen.

Vi söker nu en Exploateringsstrateg till mark- och exploateringsavdelningen.

Arbetsbeskrivning

Som exploateringsstrateg arbetar du med att utveckla dialogen med marknadens aktörer så att Linköpings stadsutveckling sker i samspel med marknaden och med hög kvalitet. Ditt arbete ska leda till bättre förståelse för marknadens förutsättningar för exploatering och byggande. Du ska verka för ett utvecklat samspel med befintliga aktörer och för att attrahera nya. Målet med ditt arbete är att stärka Linköpings position på marknaden.

Du kommer i din vardag att vara länken mellan marknaden och förvaltningen. Du kommer att ha direktkontakt med marknadens aktörer och i dialog med berörda beslutsfattare inom förvaltningen, påverka utformning av bland annat detaljplaner och markanvisningar. Ditt arbete kommer med andra ord att ligga till grund för val av de samarbetspartners och inriktningar i stadsutvecklingen som kommunen kommer att arbeta för.

Du ska ha lätt att föra dialog inom sakområdet och skapa en personlig trovärdighet.

På vår förvaltning arbetar vi processorienterat. Detta innebär att vi tror på ett arbetssätt där vi möts över kontoren och de olika professionerna, där vi tillsammans skapar resultat med kvalité och där vi på smartaste sätt arbetar genom våra processer för att nå uppsatta mål.

Kvalifikationer

Vi vill att du drivs av en vilja att arbeta målinriktat och att åstadkomma resultat. Du är duktig på att lyssna, kommunicera och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du har därmed lätt för att skapa kontakter och underhålla relationer. Vidare tar du självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dina processer vidare.

Vi vill att du har en högskoleutbildning inom lantmäteri/samhällsbyggnad, väg och vatten eller annan utbildning och erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Vi vill även att du har god marknadskännedom från fastighet- och byggbranschen. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.

B-körkort är ett krav.

Det är viktigt att du precis som vi, agerar och arbetar utifrån våra kärnvärden Modiga, Mänskliga och Mångfasetterade. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Löpande urval kan påbörjas innan ansökningstiden gått ut.

Vi avböjer kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 8 maj 2017