Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Familjepedagog till socialt områdesarbete


Kontaktperson:
Gunilla Rolling fr.o.m. v. 29, 013-263110
Petra Almerén tom v. 27, 013-206782
Fackliga representanter:
Joakim Söderlund - Akademikerförbundet , 013-20 78 54
Christer Holmström, 013-206744

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vårt Nygård är ett socialt områdesarbete som bedriver öppen stödverksamhet för invånarna i  bostadsområdet Skäggetorp. Målet är att de boendes egna förmågor stärks, så att de får möjlighet att själva ta sig fram i kontakt med samhällets olika instanser.

Vi söker nu en familjepedagog, på vikariat 6 månader. Vikariatet kan komma att övergå till en tillsvidareanställning.

Arbetsbeskrivning

Som familjepedagog arbetar du tillsammans med gruppledare och brobyggare.  

Uppgifterna är att:

  • att erbjuda enskilda och familjer råd och stöd i sociala frågor
  • att ansvara för gruppverksamhet, riktat till föräldrar
  • informera och förmedla kontakt till andra verksamheter, utifrån de behov som barnen eller familjerna har
  • uppsökande arbete
  • samverka med familjecentral, skolor, förskolor och andra aktörer i Skäggetorp

Kvalifikationer

Socialpedagog, socionom, beteendevetare eller av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med familjer i mångkulturella miljöer. Erfarenhet av områdesarbete och gruppverksamhet är också en merit.

Det krävs att du har en personlig mognad, har förmågan att arbeta självständigt, är flexibel och lyhörd.

Schemalagd arbetstid. Kvällar och helger kan förekomma.  

Körkort är ett krav.

Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2000 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 7 augusti 2016