Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Familjepedagog/socialsekreterareSista ansökningsdatum: 2017-01-06
Referensnummer: 127298

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Daniel Åström, 013-206339
Hanna Leinhard , 013-263511

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Du kommer att ingå i ett team bestående av personal från Socialförvaltningen och Leanlink, Råd & Stöd. Tillsammans verkar teamet för att barn och unga, (ålder 10-18 år) som av olika skäl riskerar att behöva placeras i familjehem eller på HVB, kan bo kvar hemma. Målet är att avvärja oplanerade placeringar samt erbjuda kvalificerat stöd, motivationsarbete och intensiva behandlingsinsatser direkt i och efter en krissituation som inneburit risk för placering. Stödet ska ge familjen förutsättningar att kunna härbärgera krissituationen och därmed också ge barnet/ungdomen möjlighet att bo kvar hemma.  

Arbetsbeskrivning

  • Krisstöd
  • Motivationsarbete
  • Kortare intensiva behandlingsinsatser
  • Fungera som en brygga/lots till andra behandlingsinsatser

Kvalifikationer

Lämplig yrkesbakgrund kan vara socionom, socialpedagog, behandlingspedagog eller annan beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Kunskap och erfarenhet av socialt behandlingsarbete med barn/ungdomar och deras familjer.

Samverkansinriktad både inom teamet men även med övriga aktörer. Kunnig i ett systemteoretiskt synsätt, såväl teoretiskt som i praktisk tillämpning.

Hög förmåga att härbärgera krissituationer samt arbeta under stressade förhållanden. Du kommer att arbeta på årsarbetstid som även innefattar beredskapstjänstgöring.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 6 januari 2017