Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Föreståndare till boende för ensamkommande barnSista ansökningsdatum: 2016-07-20
Referensnummer: 106966

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Carin Nilsson, 013-206571
Susanne Stoppert, 013.263705

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Leanlink Råd&Stöd söker en föreståndare till ett nystartat HVB boende för ensamkommande barn.

Verksamheten har 12 platser och vänder sig till pojkar 15-18 år både de som är i asylprocessen och de som fått uppehållstillstånd.

Verksamheten ska bedrivas så ungdomarna kan utveckla sina  personliga resurser och få stöd i att leva ett självständigt liv. Ungdomarna ska få möjlighet att leva under trygga former och få individuellt anpassat stöd. 

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som föreståndare innebär att vara en tydlig och närvarande ledare i boendet. Du ska leda och fördela det dagliga arbetet . Du ska arbeta i nära dialog med övriga föreståndare och verksamhetschefer inom Råd&Stöd för att ha en samsyn och samverkan mellan våra boenden. Du ska även samverka med andra aktörer för gruppen ensamkommande barn.

Tillsammans med verksamhetschef kommer du att ha ansvar för ekonomi, personalfrågor och metodutveckling för verksamheten.

Arbetsgruppen består av ca 10 medarbetare med olika utbildningskompetens och erfarenhet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är socionom eller har annan högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Du ska ha erfarenhet av socialt arbete och ledaruppdrag.

Som ledare har du förmåga att tillföra entusiasm, energi och skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten. Du arbetar målinriktat och strukturerat , vill åstadkomma resultat och gör detta tillsammans med medarbetare och verksamhetschef. Du har förmåga att se verksamheten i ett helhetsperspektiv. Du har en personlig mognad och självinsikt.

Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Du behöver ha B-körkort.

Leanlink är kommunens utförare av stöd, omsorg, IT och kommunikation, kost och restaurang samt kommunintern service. Verksamheten som bedrivs är eller kan vara konkurrensutsatt. Leanlink har ca 2000 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Våra kärnvärden bygger på lojalitet, empati, ansvar och närhet vilka tillsammans utgör grunden för vår verksamhet.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 20 juli 2016