Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förskolechef till förskolorna i innerstadenSista ansökningsdatum: 2017-03-24
Referensnummer: 139841

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Lotta Gemfors, Skolområdeschef, 013-263794

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Linköpings kommuns verksamhet inom förskola och grundskola är indelad i fyra geografiska skolområden. I Östra skolområdet ingår förskoleverksamheten i Askeby, Bankekind, Ekängen, Gistad, Innerstaden, Södra Ekkällan, Linghem, Tallboda, Tannefors, Vårdsberg och Örtomta samt grundskolorna inom detta område.

Områdets förskolechefer och rektorer är direkt underställda skolområdeschef och ingår i områdets ledningsgrupp. Ekonomer, HR-konsulter och kvalitetskoordinatorer finns som stödfunktioner inom området. Linköpings kommun har ett väletablerat chefsprogram som erbjuder ledare utvecklingsstöd för ett gott ledarskap.

Vi söker nu en förskolechef till förskolorna i innerstaden. Du kommer att arbeta i nära samarbete med ytterligare en förskolechef. Förskolorna i innerstaden omfattar tillsammans nio förskolor och en öppen förskola med personalansvar för ca 90 medarbetare.

Arbetsbeskrivning

Förskolechefen har det övergripande verksamhets-, resultat- och personalansvaret för enheten. Du kombinerar det pedagogiska utvecklings- och kvalitetsarbetet med effektivt resursutnyttjande och genomtänkta prioriteringar. Det är viktigt att ta tillvara personalens kompetens och göra dem medansvariga i förskolans utveckling. Du verkar för barns och föräldrars delaktighet och inflytande och samverkar med andra enheter inom förvaltningen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som vill och vågar vara ledare och har ett intresse för utveckling av förskolans verksamhet mot ökad måluppfyllelse. Vi vill att:

  • Du drivs av en vilja att tillföra entusiasm, energi, glädje och lust i arbetet samtidigt som du arbetar målinriktat och åstadkommer resultat.
  • Du har ett långsiktigt engagemang för verksamheterna och samverkar med skolorna i närområdet för hög måluppfyllelse.
  • Ditt ledarskap kännetecknas av lyhördhet, engagemang, tillit och förmågan att få dina medarbetare att växa.
  • Du har en analytisk förmåga, är strukturerad och prioriterar rätt frågor.
  • Du står för tydlighet samt ser olika verksamheter och arbetar för att dessa samverkar med varandra.
  • Du skapar forum där diskussioner kan föras och har förmågan att skapa delaktighet.

Du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning samt erfarenhet av arbetsledande befattning inom förskolan. 

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.

Välkommen med din ansökan!

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 24 mars 2017